۵۷ دوربین کنترل سرعت در جاده های خراسان جنوبی فعال است؛

۵۷ دوربین کنترل سرعت در جاده های خراسان جنوبی فعال است؛

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری پلیس سرهنگ علیرضا رضایی افزود: در خراسان جنوبی بی توجهی به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی عامل بسیاری از تصادفات است لذا رانندگان از حرکت های شبانه حتی المقدور خودداری کنند.
وی با اشاره به اینکه حوادث در محورهای روستایی ناشی از تخطی از سرعت مجاز است، بیان کرد: حضور نیروهای انتظامی در محورهای روستایی به دلیل وسعت زیاد استان امکان پذیر نیست، رانندگان در این محورها برای حفظ جان خود ، قوانین و مقررات را رعایت کنند. وی ادامه داد: از ابتدای اسفندماه تاکنون، موردی از تصادف منجر به فوت در جاده های استان رخ نداده است.
خراسان جنوبی با ۹٫۲ درصد وسعت کشور، ۵٫۵ درصد راه های ایران را دارد، این استان ۱۷ هزار و ۱۵۰ کیلومتر راه دارد که طول راه های آن به نسبت جمعیت پنج برابر است که شامل راه های شریانی، اصلی و راه های فرعی و روستایی است.
خراسان جنوبی در مسیر تردد استان های سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، خراسان رضوی، سمنان ، اصفهان ، هرمزگان و کشور افغانستان قرار دارد.