گازرسانی به ۳۲ روستای بخش های مرکزی و قهستان درمیان در دستور کار است؛

گازرسانی به ۳۲ روستای بخش های مرکزی و قهستان درمیان در دستور کار است؛

محمد بشیری زاده  افزود: هم اکنون شرکت گاز در حال انعقاد قرارداد با دهیاران این روستاها است.
وی بیان کرد: همچنین گازرسانی به ۱۵روستای بخش « گزیک» شهرستان با پیشرفت فیزیکی مطلوب در حال انجام است.
وی با بیان اینکه عملیات گازرسانی به شهرهای « قهستان و اسدیه» در هفته دولت امسال با صرف۶۳۰ میلیون ریال هزینه افتتاح شد، گفت: گاز رسانی به شهرهای « طبس مسینا و گزیک» با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.
وی بیان کرد: این پروژه با ۱۵کیلومتر خط انتقال، ۲۴۳ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، یک ایستگاه تقلیل فشار برون شهری با ظرفیت ۵۰ هزار متر مکعب و ۶ ایستگاه تقلیل فشار درون شهری، سه ایستگاه حفاظت کاتدیک و نصب سه هزار و ۶۰۰ انشعاب در حال اجراست.
شهرستان درمیان پنج هزار و ۷۹۷ کیلومتر مربع وسعت دارد، این شهرستان ۷۰ کیلومتر با افغانستان مرز دارد.