نخستین کارگروه تخصصی ستاد باز آفرینی شهری در بیرجند برگزار شد؛

نخستین کارگروه تخصصی ستاد باز آفرینی شهری در بیرجند برگزار شد؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق و به نقل از ایرنا؛ امروز چهارشنبه ۲۲ دیماه ۱۳۹۵، اولین کارگروه تخصصی ستاد باز آفرینی شهری در بیرجند برگزار شد.

سرپرست اداره امور سیاسی و اجتماعی فرمانداری بیرجند در این کارگروه گفت: فعالیت در محدوده قانونی و متمرکز شدن در محدوده بافت های فرسوده، سکونت گاه های شهری و مناطق حاشیه نشین باید مهمترین محدوده فعالیت کارگروه ستاد بازآفرینی شهری قرار گیرد.
حسین حسن پور، با اشاره به اینکه دستگاه های متولی باید سعی کنند از موازی کاری خودداری کنند، افزود: هماهنگی های لازم بین بخشی میان دستگاه های اجرایی که عضو این کارگروه هستند می تواند کمک شایانی برای جلوگیری از موازی کاری باشد.
به گفته وی اعضای عضو این کارگروه باید تعریف درستی برای ارتقای وضعیت و بهبود شاخص های اجتماعی و فرهنگی داشته باشند و از وضعیت موجود و شاخص های اجتماعی، فرهنگی، سلامت و … شناخت درستی پیدا کنند تا به یک برنامه ریزی دقیق و کافی برسند.
وی اظهار کرد: فراهم کردن موقعیت برای مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد مهمترین نیاز اینگونه کارگروه هاست و تجربه نشان داده که مشارکت مردم در هر نقطه تاثیر زیادی بر ادامه روند مثبت آن موضوع گذاشته است.
وی ادامه داد: اگر نتوانیم در این کارگروه شاخصه ها را مورد سنجش قرار دهیم به طور حتم با مشکل مواجه خواهیم شد و خروجی مثبت و قابلی را به دست نخواهیم آورد.
وی در ادامه به اعضای این کارگروه توصیه کرد، از کلی گویی بپرهیزند و بدون درک صحیح و بینش درست از مصادیق عینی مرتبط با این کارگروه برنامه ریزی نکنند تا آنچه که در این کارگروه مد نظر قرار گرفته محقق شود.
ستاد ملی باز آفرینی شهری در راستای اجرایی کردن مفاد سند ملی راهبردی احیای بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری( مصوب ۱۶ شهریور سال ۹۳ هیات وزیران) و اهداف شورای اجتماعی کشور به منظور فراهم کردن هماهنگی بین بخشی با دستگاه های ذیربط برای بهبود وضعیت شاخص های اجتماعی، فرهنگی و سلامت در محدوده ها و محلات هدف باز آفرینی شهری در جلسه ۱۰ شهریور ۹۴ بنا به پیشنهاد مشترک دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری و معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور و نظر سایر دستگاه های مرتبط، آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت کارگروه تخصصی ارتقای اجتماعی، فرهنگی و سلامت ذیل این ستاد تصویب شد.
دستیابی به اهداف اجتماعی، فرهنگی و سلامت اسناد بالادستی از قبیل سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری ، پذیرش هویت شهر و حقوق شهروندان و بازنگری ساختاری در حکمروایی شهری بر مبنای پذیرش مشارکت شهروندان مطابق قانون اساسی و نیز تحقق سبک زندگی پایدار از طریق افزایش توان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مهارت های ساکنان برای اداره زندگی خود و مشارکت در فرایند سامان دهی محدوده ها و محله های هدف از جمله اهداف تشکیل کارگروه تخصصی ستاد باز آفرینی شهری در استان هاست.
در ادامه این جلسه دبیرخانه کارگروه تخصصی ارتقا اجتماعی، فرهنگی و سلامت ستاد بازآفرینی شهری بیرجند به اداره امور سیاسی و اجتماعی فرمانداری این شهرستان واگذار شد.