قطع ۳۰۰هکتار تاغ زارهای آلوده به شپشک سفید شهرستان درمیان؛

قطع ۳۰۰هکتار تاغ زارهای آلوده به شپشک سفید شهرستان درمیان؛

به گزارش خبر شرق، هدی حاجی زاده افزود: قطع این تاغزارها برای کاشت تاغ جدید و رشد تاغ زارهای کوچک ضروری است.
وی اظهارکرد: هم اکنون به دلیل خشکسالی و کم آبی سه هزار و ۴۰۰ هکتار از تاغ زارهای شهرستان درمیان به آفت شپشک سفید آلوده شده است.
وی کاهش بارندگی، ادامه پدیده خشکسالی و پایین رفتن سطح آب سفره های زیر زمینی در سال های گذشته را دلیل اصلی شیوع آفت شپشک سفید تاغ بیان کرد.
آفت شپشک یکی از انواع راسته ‘نیم بالان’ یا ‘سن‌ها’ است که پس از خروج از تخم از شیره گیاه استفاده می کند و باعث کاهش توان گیاه و خشکیدگی بوته‌های تاغ چندین ساله شده است.
تاغ به عنوان یک گونه مقاوم به خشکی و کمی رطوبت یکی از گونه‌های اصلی و مهم در بیابان‌زدایی است که ‌در‌ طول چند سال گذشته سطح زیادی از مناطق بیابانی استان با این گونه، احیا و فرسایش بادی تا حد زیادی کنترل شده است.