رسانه های خراسان جنوبی توانمندی های اقتصادی استان را معرفی کنند؛

رسانه های خراسان جنوبی توانمندی های اقتصادی استان را معرفی کنند؛

حمد جمالی روز شنبه در نشست تخصصی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی خراسان جنوبی در بیرجند افزود: رسانه ها در کنار توجه به دیگر حوزه ها، توجه ویژه ای به حوزه اقتصادی استان داشته باشند و تلاش کنند از مسایل روزمره که وقت و انرژی زیادی از مسئولان دولتی و بخش خصوصی را به هدر می دهد اجتناب کنند و به دنبال این باشند چگونه استان را به صورت مناسب به دیگران معرفی کنند.
وی اظهار کرد:در دیگر استان ها فرصت های سرمایه گذاری خوب معرفی می شوند، در خراسان جنوبی کمتر به این بحث توجه شده است.
وی یادآور شد: برای سرمایه گذاری سه عنصر سرمایه پذیر، سرمایه گذار و حلقه واسط لازم است،در سرمایه گذاری خارجی هم همین عناصر حاکم است.
وی اضافه کرد: نگاه فقط به سرمایه گذار خارجی نیست، هرچند برای سرمایه گذار خارجی باید فرش قرمز پهن کرد، ابتدا باید به سرمایه گذار داخلی توجه شود چون نگاه سرمایه گذار خارجی این است که چگونه با سرمایه گذار داخلی رفتار می شود.
وی تاکید کرد: در این استان ارتباط بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شعبه بیرجند با حوزه استانداری و حوزه سرمایه گذاری خارجی بیشتر شود.
وی اظهار کرد: نگاه اتاق یاد شده، نباید سرمایه گذاری صرف باشد چون در این صورت به نقطه مطلوب نخواهیم رسید، باید از تجربه دیگر اتاق های کشور برای توسعه اقتصادی خراسان جنوبی استفاده شود.
وی یادآور شد: درکشور برای بستر سازی قانونی مشکلی نداریم،باید دید سهم استان در این حوزه در سطح کشور چه جایگاهی دارد.
وی تصریح کرد: از منظر بسترهای قانونی ایران به پشتوانه ۶۰ سال تجربه پذیرش سرمایه گذاری خارجی، از کشورهای خوب برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی است.
وی اضافه کرد: ایجاد اشتراک منافع بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی می تواند بسیاری از مشکل موجود در بحث سرمایه گذاری را رفع کند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران گفت: در این سازمان به حوزه سرمایه گذاری خارجی و استفاده از فاینانس که عمدتا به زیرساخت ها مثل آب، برق، گاز، بیمارستان، راه آهن و … اختصاص دارد توجه می شود.
جمالی افزود: در خراسان جنوبی به غیر از منبع محدود بانک توسعه تجارت برای آب، استفاده ای نشد، در استان باید به حوزه زیرساخت ها بیش از پیش توجه شود.
وی یادآور شد: در حوزه انرژی و نیروگاهی بیشترین مجوزهایی که سال ۹۵ در حوزه سرمایه گذاری صادر شد مربوط به انرژی های پاک،خورشیدی و بادی است.
وی تصریح کرد: انرژی های نو ، از نوع پراکنده است اگر بخش خصوصی استان در این حوزه ورود کند به توسعه اقتصادی خراسان جنوبی کمک می کند.
در این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی خراسان جنوبی مشکل و کمبود های خود در حوزه سرمایه گذاری مطرح کردند.