حضور کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور در نهبندان؛

حضور کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور در نهبندان؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، در این نشست فرماندار نهبندان ؛اعضای شورای اداری؛ رحمت نیا ازگروه برنامه ریزی ، آمایش سرزمین ومحیط زیست ، جباری ازگروه توسعه ی روستایی و خانم عرب شاهی ازگروه برنامه وبودجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور حضور داشتند .  گفتنی است این سفر۲ روزه بوده و فردا سه شنبه نیز ، این تیم کارشناسی بازدیدهایی درسطح شهرستان دارند

فرماندار نهبندان در این نشست گفت:بودجه اختصاصی نهبندان چرا حذف شده؟ما بدنبال مقصر نیستیم وتقاضای ما این است که این طرح تمدید شود۶۰میلیارد در سال ۷۸ارزش پولی ان در مقایسه با الان بسیار بالا بوده است به ظاهر ۵۰درصد اعتبارات تخصیصی محقق شده ولی از لحاظ پیشرفتی فقط ۳۰درصد پیشرفت داشته ایم .
مهندس نظافت افزود : خشک سالی،کمبود اب،حمل ونقل،دوری از بنادر،عدم سرمایه گذاری دولت ها در این نقاط،نبود زیر ساخت ها و عدم توسعه متوازن  اینها مشکلات استان و به تبع آن و به طریق اولی این شهرستان است.

فرماندار اظهارداشت: چرا به یکی از استانهای همجوار که دقیقاً به لحاظ مشکلات و کمبودها مشابه نهبندان است نگاه ویژه تری شده است و برای توسعه آن استان اعتبار ویژه ای از صندوق ذخیره ارزی اختصاص یافته است؟
چرا به بعضی از شهرهای کشور   تعرفه ی گرمسیری لحاظ شده ولی برای نهبندان که از ۳۶۵ روز در سال ۳..روز آن یا آفتابی است یا بعضاگردو خاک ! هیچ نگاهی در این بخش نشده استمشکل ما سلیقه ای عمل کردن است هردولتی که امده سلیقه ای عمل کرده وافقی برای شهرستان ترسیم نشده استمشکل نهبندان در توسعه و اشتغال ، عدم وجود زیرساخت هاست ! تا زیر ساخت ها نباشد پیشرفت وتوسعه ای نخواهد بودمحور توسعه در این شهرستان بعد از کشاورزی که باید مکانیزه شود صنایع تبدیلی و معدنی است.
وی خاطر نشان کرد:ما اگر بدنبال توسعه نهبندان هستیم و اگر قرار است هزینه ای شود چه تابع سال مالی وچه خارج شمول،همه این اعتبارات،پول بیت المال است باید زیر یک سقف بنشینیم و دوباره کاری نکنیم بدنبال توسعه متوازن باشیم وسلیقه ای عمل نکنیم ما باوجود همه نداشته هااولین شهرستان در کشور که طرح توسعه مشارکتی را اجرا کردیم وعملیات اجرایی بصورت ویدئو کنفرانس اغاز شد،ما به سمت توسعه منطقه خیز برداشتیم واگر بودجه به کمک ما بیاید قطعا طرح و برنامه داریم

در ادامه جلسه  عربشاهی از گروه برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان نمود:
کل اعتبار شهرستان نهبندان در سال ۹۴به میزان ۲۷میلیارد بوده که در سار ۹۵این میزان به ۲۳که این ۱۶درصد کاهش نباید اتفاق میفتاد چون سر جمع اعتبارات زیاد شده واین هم باید افزایش میداشت تمام این کاهش وبخشی از اعتبارات از طرح توسعه نهبندان اتفاق افتاده وبقیه ردیف ها افزایش داشته ایم  که ردیف های مختلفی دارد که یک ردیف ان الزامات ومصوبات خاصی بودکه در ان به هر استان الزام میکرد که اینقدر پول برای طرح ها ی خاص کنار بگذاریم   استان هایی طرح های مصوب خاص داشته اند که این مصوب خاص در خراسان جنوبی طرح نهبندان بوده که مبالغی را هرسال برای اعتبارات مصوبات خاص میگذارنند  و این خود استان بایستی از سرجمع اعتبارات خودش اعتبار این مصوبه خاص را اختصاص می داده است وی در ادامه افزود
۱۰۰میلیارد تومان لایحه پیشنهادی استان خراسان جنوبی است که در صورت تصویب مجلس ، از این محل به طرح توسعه نهبندان نگاه ویژه ای خواهد شد

در ادامه  رحمت نیا از گروه برنامه ریزی،آمایش سرزمین و محیط زیست میهمان جلسه بودند توضیحاتی را  ارائه نمودند

لازم به ذکر است این برنامه دو روزه بوده که روز سه شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ از بعضی مناطق شهرستان بازدید میدانی بعمل خواهد آمد.