سقوط کشاورزی در استان ، شاخص ها چه می گویند!

سقوط کشاورزی در استان ، شاخص ها چه می گویند!

توسعه کشاورزی استان در شرایط کنونی نیاز به رویکرد جدید و نسخه‌های روزآمد دارد، اقتصاد کشاورزی ، حفظ و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی ، آب و خاک، رفتار و رضایت مردم و مصرف کننده از جمله مباحث مهم و اولویت‌های اساسی در برنامه ریزی برای توسعه کشاورزی است

پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ،کشاورزی به عنوان یکی از عوامل مهم در تولید محصولات غذایی، نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی داردکه جهاد کشاورزی می‌تواند به شکل قابل توجهی در توسعه این صنعت مؤثر باشد،  توسـعه کشـاورزی دانـش‌بنیان و بهره‌گیـری از ظرفیـت‌های ارزشمند آن بـرای توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی استان و ارتقای سـطح زندگی و معیشت کشاورزان و جوامع روستایی و عشایری مسـتلزم توجه ویژه به ظرفیت‌ها و سـرمایه‌های انسـانی و اجتماعی جوامع کشاورزی، روسـتایی و عشـایری اسـت.

توسعه کشاورزی استان در شرایط کنونی نیاز به رویکرد جدید و نسخه‌های روزآمد دارد، اقتصاد کشاورزی ، حفظ و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی ، آب و خاک، رفتار و رضایت مردم و مصرف کننده از جمله مباحث مهم و اولویت‌های اساسی در برنامه ریزی برای توسعه کشاورزی است

بی‌شک  تخصص ، کارآمدی وهمراهی مسئولین  با کشاورزان، روستاییان و عشایر، شرط لازم برای اشاعه نوآوری و توسعه دانش‌بنیان با هدف اقتصادی و تجاری نمودن بخش کشاورزی می‌باشد که اگر بصورت صحیح مورد توجه قرار نگیرد باعث پسرفت و عقب ماندگی جامعه خویش خواهد شد همپنین عوامل متعددی از جمله پدیده تغییر اقلیم که نیز یک واقعیت غیرقابل انکار است و بدیهی است که نمی‌توانیم با طبیعت بجنگیم و از آن مهمتر عدم شایسته سالاری و نا کارآمدی مسئولین باعث  وارد شدن ضربات جبران ناپذیری به صنعت کشاورزی دراستان شده است . به گونه ای که از نظر شاخص عملکرد رتبه سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در کشور رتبه ۱۹ و رتبه سازمان در استان ۲۲ می باشد.

این در حالیست که در سالیان گذشته سازمان جهاد کشاورزی استان  از نظر شاخص عملکرد عموما در مرتبه های بالا قرار داشته و جزو چند سازمان برتر کشوری بوده است  اما اکنون حتی در شاخص های استانی نیز در رده های انتهایی سازمانهای استان قرار دارد.

جناب استاندارمحترم خراسان جنوبی ، انتظار ميرود حسب فرمايش حضرتعالي مبني بر تغيير مديران ناكارامد ، تا دير نشده اين موضوع مورد توجه و اسيب شناسي جدي قرار گيرد تا سازمان جهاد كشاورزي كه نقش ويژه اي در امنيت غذايي و سفره مردم دارد بيش از اين به سقوط ازاد در شاخص عملكرد ها ادامه ندهد كه به تبع  عملكرد ناموفق اين مجموعه قطعا نقش آن در سفره مردم  استان نمودار شده اميد است سريعا اقدام تا مردم محروم استان در اين بخش مورد ظلم واقع نشوند. قطعا نگاه مردم و به خصوص بخش كشاورزي استان به اقدام قاطع و به موقع حضرتعالي معطوف مي باشد.