بخش کشاورزی نیازمند مدیریت بهینه‌ مصرف آب است؛ مدیر امور منابع آب نهبندان:

بخش کشاورزی نیازمند مدیریت بهینه‌ مصرف آب است؛

محمد علی شهابی روز سه شنبه در اولین همایش تجلیل از کشاورزان برتر در مدیریت مصرف آب شهرستان افزود: هدف از برگزاری این همایش آگاهی بخشی، الگوسازی و فرهنگ سازی در بین سایر کشاورزان است.
وی حفاظت و مصرف بهینه آب را لازمه توسعه پایدار ذکر کرد و گفت: تحقق این امر تنها با مشارکت کشاورزان و بهره برداران در آگاهی بخشی عمومی و فرهنگ سازی امکان پذیر است.
وی اظهار کرد: اجرای مدیریت صحیح مصرف آب بخاطر شرایط اقلیمی شهرستان همواره جزو مسائل ضروری محسوب می شود از طرفی بیشترین آب مصرفی نهبندان در بخش کشاورزی مصرف می شود.
به گفته وی در سال های اخیر بروز خشکسالی مشکلاتی را برای مردم و کشاورزان بوجود آورده است و باید برای کاهش مسائل در بهره وری درست از منابع موجود اقدام لازم و به موقع صورت گیرد.
، شهابی افزود: در گذشته استفاده نکردن از شیو های نوین و مدرن آبیاری و استفاده از سیستم های قدیمی آبیاری غرقابی در کشاورزی موجب شده تا ذخایر زیرزمینی به شدت افت کند.
به گفته وی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، حفظ منابع آب زیرزمینی با استفاده از روشهای نوین و اصولی آبیاری از راه حل های اساسی نجات منابع آبی منطقه است.
وی اظهار کرد: انتخاب کشاورز برتر با توجه به استفاده از سیستم آبیاری نوین، الگوی کشت، اجرای طرح های آبخیزداری مشارکتی و افزایش راندمان تولید انجام شد.
در این همایش، ۶ نفر از کشاورزان، دهیاران و شوراهای برتر در مدیریت مصرف آب در منطقه چاهداشتی شهرستان تقدیر شد.