کتاب ، یاری فراموش شده در خاطر انسان کتاب ، یاری فراموش شده در خاطر انسان یادداشتی برای تسلی دل آزرده یار مهربان:

کتاب ، یاری فراموش شده در خاطر انسان

در سال ۱۳۷۲ خورشیدی ۲۴  آبان به عنوان روز کتاب و کتاب‌خوانی تعیین شد. این روز، یکی از روزهای هفته کتاب نیز هست. نخستین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در روزهای چهارم تا دهم دی ماه سال ۱۳۷۲ با پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ،برگزار شد.

 

یکی از مهم ترین ویژگیهایی که باعث میشوند  آثار و کتاب ها   خاطره انگیز شوند، در نظر گرفتن این نکته مهم است که این گونه کتابها باید  دست کم پاسخی به یکی از سوالها و یا نیازهای مخاطبان خود بدهند، پاسخی که با توجه به اولویتهای فرد،به صورت  زیبا و متین و استوار و قانع کننده  داده شود.

 

یکی از مشکلات و کاستی های جامعه ما گریز از کتاب و پایین بودن سطح فرهنگ مطالعه است. این نقیصه، ریشه ها و علت های مختلفی می تواند داشته باشد که شاید در رأس آنها «عدم احساس ضرورت برای کتاب خواندن » است. تا وقتی انسان در وضعیت «نیاز و کمک » قرار نگیرد، در پی رفع این نقص نخواهد بود.

 

آمارهای مربوط به کتاب خوانی در ایران، نگران کننده است. «هر ایرانی در سال، فقط چند ثانیه مطالعه می­کند.» تمایل به کتاب خوانی، در ایران بسیار کم است؛ زیرا دراین زمینه فرهنگ سازی نشده است.

 

مطالعه، غذای روح و درمان بیماری های فکری است. کتاب، معلمی ساده و صمیمی و همیشه در دسترس است که بی ادعا و بدون تکلیف و منّت، آنچه دارد در اختیار ما می گذارد.

 

در بسیاری از مواقع و موارد ما این یار مهربان را کنار میگذاریم و خود را سرگرم کارهای بیهوده می کنیم ، اما چه خوب است که خود را موظف به خواندن کتاب کنیم و کتاب را به دیگران نیز هدیه کنیم تا سهمی اندک در  ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی داشته باشیم.