کاهش ۹۲ درصدی بارندگی استان در سال زراعی جاری؛

کاهش ۹۲ درصدی بارندگی استان در سال زراعی جاری؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، رضا برهانی با اعلام این خبر افزود: میانگین بارش استان در دوره نرمال برابر با ۵،۷ میلیمتر است که این میزان از ابتدای مهر ماه امسال تاکنون ۶،۰ میلیمتر بوده است.
وی گفت: میزان بارندگی در مدت مشابه سال قبل ۲،۱ میلیمتر بوده است که در سال زراعی جاری تاکنون شاهد ۵۰ درصد کاهش بارندگی هستیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه میزان بارش های استان در این دوره زمانی بسیار اندک است، نوسانات بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته چندان تاثیرگذار نخواهد بود.
رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی افزود: با توجه به میزان بارندگی در سال زراعی جاری تاکنون شهرستان طبس با بارندگی ۴،۱ میلیمتر پربارش ترین و بشرویه با صفر، کم بارش ترین شهرستان های استان بوده اند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی پیش از این به خبرنگار ایرنا گفته بود: از ۴۰ محدوده مطالعاتی استان ۲۱ محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی و بقیه محدوده آزاد و بدون تخصیص کشاورزی است.