کاهش نسبی دمای هوا در استان

کاهش نسبی دمای هوا در استان

 فاطمه زارعی کارشناس هواشناسی استان  خراسان جنوبی گفت:طی ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف به تدریج با افزایش سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

وی افزود:در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان سربیشه با دمای ۶ درجه سانتی گراد سرد ترین و شهرستان طبس نیز با دمای ۳۴ درجه سانتی گراد گرم ترین نقطه استان بوده است.

زارعی گفت:کمینه و بیشنه دمای هوای بیرجند نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ و ۲۸ درجه سانتی گراد بوده است.

دمای فعلی بیرجند نیز ۲۲ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته یک درجه سانتی گراد افزایش داشته است.