چاپ پژوهش استاد بیرجندی در مجله BIOL Trace Elem Res

چاپ پژوهش استاد بیرجندی در مجله BIOL Trace Elem Res

امید مهرپوررئیس مرکز تحقیقات مسمومیتهای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند :

این پژوهش پس از بررسی و تحقیقات یک ساله با همکاری حمیدرضا بنفشه و امیر قادری از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان و پروفسور جان آست محقق برجسته کشور نروژ منتشر شد.
برای اولین بار پژوهش حاضر بصورت بسیارجامعتر و کامل تر نسبت به دیگر کشورها در ایران انجام شده است.
دراین بررسی مشخص شد میزان فلز تالیوم که یک فلز سمی و خطرناک است در بدن افراد سیگاری به شدت رو به افزایش بوده و عوارض بسیار وخیمی به همراه دارد.
در این پژوهش مشخص شد میزان فلز تالیوم در بدن افراد سیگاری حدود ۵ برابر بیشتر از افراد غیرسیگاریست و فلز تالیوم همچنین در بدن افراد مصرف کننده تریاک، شیره تریاک و هروئین حدود ۷ برابر افراد سیگاری است.
مشخص شد در افراد سیگاری که علائم افسردگی، تعریق، بی خوابی و مشکل حافظه دارند و افرادی که سیگارهایی با قطران بالا مصرف می کنند میزان تالیوم در بدن آنها بیشتراست.

این پژوهش در مورد استفاده سیگار و افراد سیگاری و غیر سیگاری است.

گفتنی است این مجله ISI است.