واگذاری زمین به تشکل های زنان، زمینه‌ساز تقویت بخش کشاورزی است؛ رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی:

واگذاری زمین به تشکل های زنان، زمینه‌ساز تقویت بخش کشاورزی است؛

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: واگذاری زمین به تشکل های زنان، زمینه‌ساز تقویت بخش کشاورزی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق، هاشم ولی پور مطلق،در نشست کارگروه اجرایی واگذاری اراضی به تعاونی ‌ ها و تشکل‌های زنان روستایی و عشایری خراسان جنوبی، گفت: این جلسه با محوریت بانوان، فعالیت و تاثیرگذاری اشتغال آنان در جامعه به ویژه در بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه موانع زیادی در اشتغال زنان وجود دارد، افزود: در حال حاضر یک سری الگوها از جوامعی دیگر به کار گرفته می شود که با شرایط، آداب و رسوم، آیین و عرف جامعه ما سازگاری ندارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: ما باید بر اساس قوانین جامعه خود، این موضوع را بومی سازی کنیم.

ولی پور مطلق با بیان اینکه در نظام بهره برداری بخش کشاورزی الگوهای مناسب با فرهنگ منطقه باید شکل گیرد، ادامه داد: در حال حاضر برخی از فرهنگ ها و الگوبرداری ها محرک توسعه نبوده که این مسایل در اشتغال بانوان در جوامع شهری و روستایی رنگ و بوی بیشتری دارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: فعالیت بانوان امروز مساله بزرگی در جامعه است و بانوان توفیقات خوبی در بخش کشاورزی و بویژه تولید محصولات ارگانیک به دست آورده اند.

ولی پورمطلق  یادآورشد: جهادکشاورزی در بحث واگذاری زمین به تشکل های زنان اقدامات اساسی انجام داده است که باکمک خود بانوان به نحو مطلوبی سازماندهی می شود.