میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)گرامی باد.

میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)گرامی باد.

عاشقان بُستان جان‌بخش دعا را بنگرید
این دو نور عالم آراى خدا را بنگرید
باده نوشان مِى قالوا بلى را بنگرید
وجه صادق را، جمال مصطفى را بنگرید
میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) مبارک باد