منطق مشترک ترامپ و دلواپسان!

منطق مشترک ترامپ و دلواپسان!

“سخنان اخیر ترامپ علیه توافق هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک با واکنش منفی گسترده کشورها و محافل بین‌الملل روبرو شد به نحوی که اغلب رسانه‌های دنیا در تعبیر یکسانی اعلام کردند برای اولین بار آمریکا این مقدار تنها شده است البته در میان کشورهای دنیا فقط رژیم اشغالگرقدس، عربستان و امارت نبودند که از ترامپ حمایت کردند بلکه در داخل کشور نیز کسانی که از ابتدا سنگ مخالفت با برجام را بر سینه می‌زدند، نتوانستند خوشحالی خود را از این سخنان حتی برای چند روز هم که شده مخفی نگه دارند. “

به گزارش ایسنا، روزنامه ۱۹ دی در ادامه نوشت: حتی می‌توان ادعا کرد، از اینکه ترامپ برجام را پاره نکرد و از آن خارج نشد، ناراحت نیز شدند به نحوی که تصریح کردند اگر ترامپ جنایتکار نبود برای سلامتی‌اش دعا می‌کردند!

با مواضع اخیر برخی انقلابی‌نماها مردم حق دارند بدانند چه اتفاقاتی در کشور افتاده است که افرادی که خودشان را انقلابی و بعضا سوپر انقلابی می‌نمایند، با تندروهای آمریکا و صهیونیستها در پاره‌کردن برجام همداستان شده و از کارهای یکدیگر ابراز خوشحالی و شادمانی می‌کنند؟

پاسخ به این سؤال فرصت بیشتری از این نوشتار می‌طلبد ولی می‌توان اذعان کرد عامل بوجود آمدن این وجه اشتراک به کارگیری یک منطق در میان همه آنهاست.

همانگونه که رئیس جمهور اذعان کرده است، برجام یک قرارداد چندجانبه و بر پایه برد ـ برد است و یا به تعبیر دکتر ظریف، در برجام نکاتی وجود دارد که مورد علاقه ما نیست و نکاتی هم وجود دارد که مورد علاقه آمریکایی‌ها نیست، لذا کسانی که منطق آنها تمام خواهی است و همه چیز را برای خودشان می‌خواهند، چنین قراردادی برای آنها نمی تواند مطلوب باشد. برای همین هم است که هم ترامپ می‌گوید ما ضرر کردیم و هم دلواپسان داخلی‌ ما، لذا اگر هر کدام از آنها علیه برجام هر حرکتی انجام دهد مطلوب طرف دیگر هم هست.

بنابراین اگر گفته می‌شود برخی‌ها در برجام به نحوی با ترامپ هم سو شده‌اند نبایستی از این سخن درست آشفته شوند.