مراسم عزاداری امام جعفر صادق علیه السلام در روز شهادت مسجد جامع نوفرست

مراسم عزاداری امام جعفر صادق علیه السلام در روز شهادت مسجد جامع نوفرست

مراسم عزاداری امام جعفر صادق علیه السلام در روز شهادت مسجد جامع نوفرست

عکس امیرحسین صادقپور خبرنگار توانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران