فراخوان خاطره بهترین کتاب؛

فراخوان خاطره بهترین کتاب؛

معاون فرهنگی، اجتماعی دانشگاه بیرجند گفت: کانون کتاب دانشگاه بیرجند مسابقه خاطره بهترین کتاب را برگزار می‌کند.

ابراهیم محمدی با اعلام این خبر  اظهار داشت: به مناسبت هفته کتاب مسابقه خاطره بهترین کتاب در دانشگاه بیرجند برگزار می‌شود.

وی افزود: افراد متقاضی می‌توانند خاطره خود را با بهترین کتابی که خوانده‌اند به صورت یک داستان ارسال کنند.

معاون فرهنگی، اجتماعی دانشگاه بیرجند بیان کرد: شرکت‌کنندگان تا ۳۰ آبان‌ماه امسال برای ارسال آثار خود فرصت دارند.

محمدی ادامه داد: افراد می‌توانند آثار خود را به b.baratil 23 @gmail.com ارسال کنند.  وی یادآور شد: به نفرات برگزیده این مسابقه هدایایی اهدا خواهد شد.