ضرورت توجه ویژه به ثبت احوال در استان معاون سیاسی، امنیتي و اجتماعي استاندار خراسان جنوبي :

ضرورت توجه ویژه به ثبت احوال در استان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق،محمد حسيني معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره ثبت احوال استان، هويت جامعه را در گرو فعاليت هاي ثبت احوال دانست و تصريح کرد: نسبت به اهميتي که اين سازمان دارد و نقشي كه مي تواند در جامعه ايفا نمايد كمتر مورد توجه قرار گرفته گرچه در سال هاي اخير خدمات و اقدامات بسيار مناسبي دراين حوزه صورت گرفته است.

وی به وضعیت خاص جغرافیايي و ترکيب جمعيتي استان خراسان جنوبي اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به جمعيت ترکيبي و نيز هم مرز بودن با كشور افغانستان مي طلبد كه ثبت احوال در اين استان بيش از پيش و به طور ويژه مورد توجه مسئولين امر در كشور قرار گيرد.

وی خراسان جنوبی را سومین استان پهناور کشور برشمرد وخاطر نشان ساخت: اين امر مانع از خدمت رساني به مردم اين استان نشده و امروزه در دورترين نقاط کشور نيز خدمات موردنياز به مردم استان ارائه مي شود.

 

وی تخصیص اعتبارات ویژه به استان هايي همچون خراسان جنوبي را لازمه رشد وتوسعه همه جانبه اين استان دانست وتصريح کرد: استان هايي همچون خراسان جنوبي با اعتبارات معمول و متداولي که اختصاص مي يابد نمي تواندخود را به شاخص هاي کشوري برساند از اين رو لازمه جهش اين استان توجه خاص و ويژه به اين استان از حيث تخصيص اعتبارات ، منابع و امكانات است.