صالحه قلندری برای مدت چهار سال به عنوان رییس هیات نابینایان و کم بینایان خراسان جنوبی انتخاب شد

صالحه قلندری برای مدت چهار سال به عنوان رییس هیات نابینایان و کم بینایان خراسان جنوبی انتخاب شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران مجمع عمومی انتخاب رییس هیات نابینایان و کم بینایان استان با حضور مظلومی رییس فدراسیون و رییس مجمع، ربیعی مدیرکل ورزش و جوانان استان و نایب رییس مجمع، پور اسد مسئول حراست، صالحه قلندری مسئول پیگیری حوزه معاونت توسعه امور ورزش و کاندید مجمع ، فاطمه چهکندی نژاد رییس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و ۱۵ نفر اعضا و یک کاندید برگزار و صالحه قلندری با کسب ۱۴ رای برای مدت چهار سال به عنوان رییس هیأت نابینایان و کم بینایان خراسان جنوبی انتخاب شد. همچنین سکینه مهربانی فر، جمیله رضازاده ورقچی و محمد خورشیدی به عنوان اعضای هیات رییسه، محمد هادی مداح به عنوان خزانه دار انتخاب شد. همچنین با پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان و نیز، رای اعضای مجمع، محبوبه حسینی به عنوان بازرس قانونی انتخاب شد.