سازمان های بیمه گر ۷۶۰ میلیارد ریال به علوم پزشکی بیرجند بدهکارند؛

سازمان های بیمه گر ۷۶۰ میلیارد ریال به علوم پزشکی بیرجند بدهکارند؛

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به بدهی ۷۶۰ میلیارد ریالی سازمان های بیمه گر به دانشگاه اشاره کرد و گفت: تا این لحظه دانشگاه بیش از ۴۸۰ میلیارد ریال از بیمه سلامت و بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال از بیمه تامین اجتماعی به عنوان ۲ سازمان بیمه گر پایه اصلی کشور طلب دارد.دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی روز شنبه در دیدار استاندار خراسان جنوبی با جامعه پرستاری افزود: پرداخت نکردن این میزان بدهی منجر به بروز مشکلات زیادی در پرداخت حقوق همکاران دانشگاه شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، وی گفت: برای استانی مانند خراسان جنوبی و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند این رقم مطالبات کم نیست علی رغم اینکه نسبت به سایر دانشگاه ها خیلی جلو هستیم و مطالبات پرسنل و پزشکان به همت رئیس و معاونان دانشگاه تا پایان خردادماه پرداخت شده است.
وی بیان کرد: از آنجاییکه مردم استان و دستگاه های اجرایی محجوب و صبور هستند نسبت به پرداخت مطالبات سازمان های بیمه گر توجه بیشتری لحاظ شود چرا که برخی استان ها، ارایه خدمت به بیمه شدگان را منوط به تسویه مطالبات کرده اند.
به گزارش خبر شرق، دهقانی اظهار کرد: انتظار می رود نگاه استاندار خراسان جنوبی به حوزه بهداشت و درمان مانند گذشته تداوم یابد.
وی عنوان کرد: در استان ۱۳ بیمارستان به صورت فعال مشغول ارایه خدمت هستند که ۱۱ بیمارستان با ۹۲۰ تخت فعال، تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاهی هستند.
وی ادامه داد: در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یک هزار و ۳۵۰ نفر نیروی پرستاری در رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، کمک بهیار و بهیار مشغول ارایه خدمت هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: جامعه پرستاری بخش بسیار مهم نیروی دانشگاه علوم پزشکی از نظر عده و خدمات است، با وجود اتفاق خیلی خوبی که در ۲ سال اخیر در حیطه سلامت افتاد و نیروهایی که جذب حوزه سلامت، بهداشت و درمان شدند اما هنوز با کمبودهایی در حوزه پرستاری مواجه هستیم.
دهقانی گفت: در آینده نه چندان دور با راه اندازی بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی رازی، بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی فردوس، مرکز درمان رادیوتراپی و شیمی درمانی بیرجند و توسعه اورژانس بیمارستان شهدای قاین نیاز به نیروی انسانی بیش از پیش احساس می شود.
وی بیان کرد: با راه اندازی مراکز درمانی و بیمارستان های جدید در استان علاوه بر اینکه زمینه خدمات بیشتری به مردم فراهم می شود در کنار آن ملزوماتی نیاز است که یکی از آنها نیروهای پرستاری از جمله هوشبری، اتاق عمل، پشتیبان، خدماتی و سایر نیروهاست که نیاز به توجه بیشتری دارد.
وی طرح تحول نظام سلامت را یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم و مهمترین اولویت داخلی کشور دانست و اظهار کرد: امید است این طرح که دستاوردهای ارزشمندی برای حوزه بهداشت و درمان داشته است تداوم یابد.
وی اضافه کرد: هرچند تاکنون اتفاقات بزرگی در این حوزه افتاد اما به نوعی حداقل کمبودها و کسری های ۳۰ ساله گذشته کشور جبران نشده است اگر تداوم نیابد معلوم نیست چه چشم اندازی منتظر حوزه سلامت باشد.
وی اظهار امیدواری کرد که با تدوام و تقویت طرح تحول نظام سلامت، بتوان مسیر تحول حوزه سلامت را به سرانجام خوبی رساند و به ایده آل ها و استانداردهای جهانی نزدیک شد.