رقابت ۸۳ نامزد مجلس شورای اسلامی در انتخابات امروز در خراسان جنوبی

رقابت ۸۳ نامزد مجلس شورای اسلامی در انتخابات امروز در خراسان جنوبی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران از خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، دبیرستاد انتخابات استان گفت: در حوزه بیرجند – درمیان – خوسف ۳۳ نامزد، در حوزه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه ۲۰ نامزد، در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه ۲۰ نامزد و در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه ۱۰ نفر خود را در میدان انتخاب مردم قرار داده اند.  سلیمی افزود: از ۸۳ نامزدی که تایید صلاحیت شده نهایی که در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان داریم ۴ نفر با آرای مردم راهی مجلس دوازدهم خواهند شد.