درد دلی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اهم مشکلات خبرنگاران

درد دلی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اهم مشکلات خبرنگاران

 

چندی پیش بود که خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران برای بیمه خود دست به کارشدتا بتواند از این بیمه بهره مندشود امااین بیمه چگونه است ؟ابتدا باید خبرنگاردر سایت جامع رسانه های کشور ثبت نام کند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور خود از سایت جامعه رسانه ها حداقل چند اثرکه  به نام خودش است در رسانه ای که کارمیکنددرج شده است را درسایت  www.ersaneh.irبارگذاری کند بهمراه تاییده مدیرمسئول پایگاه خبری که کار می‌کند مبنی بر اینکه تایید شوداثار  این خبرنگاردر ان پایگاه خبری و یا روزنامه درست است وبعنوان خبر نگار دراین رسانه مشغول است که حدود چند ماهی به طول خواهد انجامید و پس از تایید شدن درسایت جامع رسانه ها وگرفتن نمره قبولی در این سایت باید به سایت صندوق اعتباری هنر نیز مراجعه و ثبت نام نمایدپس از ثبت نام در این سایت  که سایت صندوق  اعتباری هنر هم پروسه ای  تقریبا شبیه موارد فوق دارد باید مراحلی انجام شود تا هنر کارتی برای این خبرنگار که روی آن نوشت شده است روزنامه نگار صادر شود که این‌ یک نگاه خوب به قشر خبرنگاران است اما میتوانند کاری بکنند که در کل استان‌ها ودر کشور این هنر  کارت  کاربرد  بهتری داشته باشد  آنهم اینکه در کل کشور با ارائه این کارت رسمیت ببخشد  و همه خبرنگاران با این کارت در سطح کشور  شناخته شوند ووزارت ارشاد که ارگانی است که باخبرنگاران و هنرمندان برخورد زیادی دارد می‌تواند خیلی بهتر به خبرنگاران خدمات بدهند . می‌توانند تسهیلات رفاهی اعم از بلیط سینما و تئاتر و بلیط های ورزشی  بصورت ماداوم به این خبرنگاران اختصاص دهند می‌توانند بیمه خبرنگاران را مبلغش را هنوز هم کمتر بکنند عضویت رایگان همه خبرنگاران رو در کتابخانه ها می‌توانند انجام دهند می‌توانند با ارائه هنر کارت همه این اقدامات را انجام دهند که حال که شما در استان خراسان جنوبی هستید بد ندیدم که بعنوان یک خبرنگار معلول جسمی و حرکتی از جنابعالی که مقام عالی وزارت خانه فرهنگ و ارشاد اسلامی هستید از شما درخواست و این مطالباتی که بیان شد را داشته باشم امیرحسین صادقپورخبرنگار توانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران و معلول جسمی و حرکتی