جامعه معلولان در مصوبه افزایش سن بازنشستگی نادیده گرفته شدند/ میزان امید به زندگی معلولان بین ۳۵ تا ۴۰ سال است

جامعه معلولان در مصوبه افزایش سن بازنشستگی نادیده گرفته شدند/ میزان امید به زندگی معلولان بین ۳۵ تا ۴۰ سال است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران