تخصیص ۳۲۱ میلیارد تومان برای حمایت از بیماران صعب العلاج در سال ۹۶/ تداوم حمایت ها در سال جاری؛

تخصیص ۳۲۱ میلیارد تومان برای حمایت از بیماران صعب العلاج در سال ۹۶/ تداوم حمایت ها در سال جاری؛

محمدنعیم امینی فرد  با بیان اینکه در سال گذشته حمایت های خوبی از بیماران صعب‌العلاج صورت گرفت، افزود: در دو سال گذشته حمایت از بیماران صعب العلاج ردیف مستقلی در بودجه داشت که سال ۹۶ سومین سالی است که این ردیف مستقل برای این بیماران لحاظ شده است.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری وضعیت اختصاص اعتبارات به بیماران صعب العلاج در سال ۹۵، ادامه داد: از یک ردیف اختصاصی برای حوزه سلامت ۲۲۱ میلیارد تومان تزریق اعتبار شد و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز از یک درصد ارزش افزوده به این بیماران اختصاص پیدا کرد که در مجموع ۳۲۱ میلیارد تومان برای حمایت از بیماران صعب العلاج در نظر گرفته شد که همین ردیف برای سال ۹۶ نیز در نظر گرفته شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، درباره وضعیت حمایت از بیماران خاص تصریح کرد: برای بیماری‌های خاص نیز از محل اعتبارات بیماران صعب العلاج هزینه می‌شود به طوریکه این اعتبارات به وزارت بهداشت تخصیص پیدا کرده و بر اساس عملکرد استان ها در اختیار معاونت درمان این وزراتخانه قرار می گیرد.

وی یادآور شد: علاوه بر آن از محل اعتبارات مذکور به برخی بیمارستان های فعال در زمینه حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج نیز کمک خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به هزینه های درمان بیماران صعب العلاج و خاص این کمیسیون نیز تلاش زیادی کرد تا از لحاظ تزریق اعتبارات مشکلی وجود نداشته باشد و لازم است در سال آتی دولت نیز اعتبارات لازم را به این حوزه تخصیص دهد.