بهارستانی شهردار رسمی طبس شد

بهارستانی شهردار رسمی طبس شد

 حکم مجید بهارستانی بعنوان شهردار طبس گلشن با امضای دکتر مروج‌الشریعه استاندار خراسان جنوبی به شورای اسلامی شهر طبس ابلاغ شد.

بهارستانی اکنون شهردار رسمی طبس می‌باشد.

داداشی نیاکی مدیرکل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری گفت: با صدور حکم و ابلاغ آن از سوی استانداری، آقایان مجید بهارستانی یزدی به عنوان شهردار طبس و قربانعلی اسداللهی به عنوان شهردار اسفدن معرفی شدند.

شهرداران شهرهای طبس و اسفدن از امروز بصورت رسمی می توانند شروع به کار کنند ، با توجه به آمدن پاسخ استعلامات مربوط به آقای جاوید، امیدواریم طی دو سه روز آینده حکم شهردار بیرجند نیز به وی ابلاغ شود.

پیش از این احکام ۱۴ شهرداری شهرهای عشق آباد، نیمبلوک، خضری دشت بیاض، شوسف، آرین شهر، فردوس، اسلامیه، بشرویه، سربیشه، مود، قهستان، طبس مسینا، زهان و گزیک از سوی استانداری صادر و ابلاغ شده بود