برداشت پسته  در شهرستان طبس آغاز شد

برداشت پسته در شهرستان طبس آغاز شد

معاون رئیس سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس با اعلام این خبرگفت:

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق  برداشت محصول پسته این شهرستان از نیمه اول شهریور ماه آغاز گردیده و تا نیمه دوم مهرماه ادامه می یابد. وی افزود: سطح زیرکشت باغات پسته شهرستان ۹۷۸ هکتار (۴۹۱ هکتار بارور و۴۸۷ هکتار نهال) و تعداد بهره برداران پسته كار ۳۱۶ نفر می باشد و پیش بینی می شود مقدار ۴۶۶ تن پسته خشک از سطح باغات بارور برداشت شود و مقداری از محصول پسته تولیدی شهرستان به صورت تازه خوري به فروش و مصرف می رسد و مابقی پس از برداشت به استانهاي كرمان و خراسان رضوي و… جهت فرآوري حمل مي شود.
آقای مهندس بخشایی گفت : به منظور حمایت از پسته كاران علاوه بر ارائه خدمات فنی و کارشناسی، عمليات تغذيه، هرس و آناليز از محل طرح توسعه و اصلاح باغات شهرستان در سطح ۱۰ هكتار و خريد تجهيزات مرتبط با طرح با اعتبار ۱۵۸ میلیون ریال اجرا شده و تعداد ۱۰۴۱۰ اصله نهال يارانه دار پسته بذري رقم بادامي با اعتبار ۴۱ میلیون و ۶۴۰ هزار ريال بین متقاضیان از طريق فعالسازي بخش خصوصي (غرفه فروش نهال) توزيع شده است. همچنین تعداد ۲۰۰ نسخه بروشور آموزشی(تغذيه، و نحوه كاشت درختان پسته ) نیز تهیه و در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.