استکبار ،مخالف دین اسلام است

استکبار ،مخالف دین اسلام است

علی ناصری فرماندار شهرستان بیرجند در  گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق ،گفت :امروزه دشمن در حال رخنه در برابر مسلمین است  و میخواهد آنها را از راه به در کند ، اما مطیع امر رهبر بودن مردم مسلمان و با ایمان ایران باعث شده است تا آنان در برابر این رخنه خود را محافظت کنند.

 

ناصری  در خصوص وظایف دانش آموزان و نقش آنان در برابر استکبار گفت: یک دانش  آموز می بایست با تحصیل خود و نیز بالا بردن سطح سواد سیاسی خود ، باید در برابر ظلم و جور دشمن ایستادگی کند.

 

فرماندار بیرجند افزود:از آنجایی که دانش آموزان در صدد پاسخ به پرسش های خود هستند ، دشمن نیز از این فرصت نیز استفاده کرده است و میخواهد با این شیوه دانش آموزان ما را شستشوی مغزی دهد و آنها را مطیع خود کند؛ اما گوش به فرمان رهبر بودن مردم ما و نیز تبعیت از اسلام ، مانع این امر شده است.

 

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار پانا که منافق داخلی خطرش بیشتر است یا دشمنی که به صورت علنی خود را بدخواه ملت معرفی میکند، گفت:طبیعتا فردی که در داخل برای دشمن کار میکند ، میتواند نفوذ بیشتری داشته باشد و بیشتر در امر ترویج استکبار نقش ایفا کند.