استاندار خراسان جنوبی مردمی بودن در استان نیازمند توجه ویژه به معلولین  بخش دوم/

استاندار خراسان جنوبی مردمی بودن در استان نیازمند توجه ویژه به معلولین  بخش دوم/


حال به  عنوان خبرنگار توانیاب که همیشه با  معلولین استان خراسان جنوبی همراه بودم و خواهم بود ومشکلات آنها را منعکس کردم  و به‌دنبال حق و حقوق معلولان خراسان جنوبی بودم وبامسئولین محترم  بهزیستی  استان خراسان جنوبی تعامل داشته و دارم  میتوانم‌اینطور بگویم‌که این ها تنها بخشی از کارهایی است که می‌توان با تعامل و همکاری و گرفتن مشاور امور معلولین انجام شود و اینجا باید عرض کنم‌ این گونه کارها فقط در سایه بکار گیری افراد دارای معلولیت بعنوان مشاور امور معلولین ومشورت می‌تواند انجام‌ داده شود در اینجا گریزی میزنم به کارهای انجام شده بهزیستی استان خراسان جنوبی در سال‌های گذشته که با  حمایت و پیگیری های معاونت توانبخشی دوره قبل و سابق بهزیستی  و کارهایی که در خور شان معلولین انجام‌ گرفت کارهایی همچون جشنواره تئاتر  منطقه ای معلولین سال ۹۶که باحضور چند هنرمند کشوری انجام شد. لینک خبر
جشنواره هنرهای تجسمی معلولین
دعوت از بزرگترین موسسه خیریه توانبخشی کشور موسسه ولیعصر و آوردن گروه تخصصیشان و آوردن وسایل توانبخشی خارجی با ارزش ریالی ۱۵میلیارد ریال به قیمت آن زمان در سال ۹۶ برای معلولین استان خراسان جنوبی لینک خبر
که همه این کارها خارج از کارهای روتین و عادی وظایف یک‌معاونت توانبخشی است و فقط کسی می‌تواند این کار ها را انجام دهد که عاشق کار با معلولین  باشد همچنین در سه سال    ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹،۱۴۰۰که کرونا بود کار شگرف وبیاد ماندنی توسط معاونت وقت توانبخشی بهزیستی استان خراسان جنوبی به واسطه اینکه دبیر کرونا بودند انجام گرفت،  پیگیری واکسیناسیون و حفاظت و پیگیری سلامت معلولین صورت گرفت که قطعا  در خور شان معلولین استان خراسان جنوبی بوده و هست .لینک خبر
و این کارها تنها درسایه تعامل و همکاری بایکدیگر و مشورت و مشاوره با معلولین انجام دادن ،‌ بکار گرفتن معلولین استان خراسان جنوبی به عنوان مشاور امور معلولین در استانداری می‌تواند شکل بگیردکه باز هم‌ گریز ی میزنم به دوره دوره قبل که  مشاور امور معلولین در بهزیستی استان خراسان جنوبی منصوب شده بود و به واسطه حضور مشاور امور معلولین که از جنس خود معلولین در بهزیستی استان حکم انتصاب مشاور امور معلولین گرفته بود و با همدلی و همراهی که با پزشک ومعاونت توانبخشی دوره قبل توانبخشی  بهزیستی استان خراسان جنوبی و سایر مسئولین استانی هم داشت توانسته بود ارتباط بیشتر معلولین بامسئولین به واسطه مشاور امور معلولین صورت گرفته بود و آن  زمان معلولین نسبت  اقدامات صورت گرفته را به واسطه حضورمشاور امورمعلولین باخبرمیشدن وراضی تر بودن و  کارهایی بزرگتری در سطح کشور برای معلولین استان خراسان جنوبی انجام شد و نه تنها مشاور امور معلولین راباید در استانداری خراسان جنوبی ضروری دانست بلکه ما معلولین انتظار داریم با حمایت های شما استاندار محترم خراسان جنوبی و بکار گیری مشاور امور معلولین در دوران استاندار بودن شما در استانداری سایردستگاه های دیگرکه تاکنون مشاور امور معلولین ندارد در استان تشویق شوند و  معلولین استان خراسان جنوبی  را به عنوان مشاور امور معلولین در اداره خود بکار بگیرند

جناب آقای دکتر قناعت استاندار محترم  حال بد نخواهد بود اگر عزم خود را برای انتصاب مشاور امور معلولین به عنوان نماینده عالی دولت در این استان محروم جذب  و به مدیران دستگاه های اجرایی زیر مجموعه خودتان که باید این کار را انجام دهند اما تا کنون انجام نداده اند ابلاغ نمایید که این کار را انجام دهند قطعابا این کار   بذر امیدی در دل ما معلولین میکارید و اقدامات بی شمار تری در صورت انتصاب مشاور امور معلولین برای این قشر مظلوم انجام خواهد شد لذا با نگاه شایسته ای که شما استاندار خراسان جنوبی در این استان دارید امیدواریم ما را با انتخاب مشاور امور معلولین برای خودتان بهتر و بیشتر حمایت و از خود بعنوان نماینده عالی دولت و دولت مردمی  راضی و خرسند میکنید چراکه دیر یا زود شما هم مثل سایر استانداران غیر بومی استان خراسان جنوبی رفتنی هستید پس چه خوب و شایسته خواهد بود این فرصت اندک را غنیمت شمارید و با جان ودل و با دل سوزی بیشتر و بهتری برای افرادی که اگر بخواهیم به طور جدی نگاه به دنیای معلولان  بکنیم  مصداق شعر  زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز هستند ، انجام دهید آقای دکتر جواد قناعت استاندارمحترم زمان کم است  ودرد و رنج ،  معلولین استان خراسان جنوبی وسخن گفتن بسیار پس بهتراست  تا افتخار خدمت به این استان محروم و معلولین نجیب این استان را دارید با اقدامی شایسته خود مبنی بر حمایت هرچه بیشتر توانیابان با انتخاب مشاور امور معلولین، قدم بردارید و آنها  را بیش از گذشته امیدوار سازید.
  امیرحسین صادقپور خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران و معلول جسمی و حرکتی