آغاز برداشت طلای سفید در خراسان جنوبی

آغاز برداشت طلای سفید در خراسان جنوبی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان پیش بینی کرد: ۱۷ هزار و ۳۰۰ تن وش پنبه از این مزارع برداشت شود.

آقای عصمتی پور گفت: تولید پنبه امسال نسبت به پارسال ۱۰ درصد افزایش دارد.

وی افزود:۴۰ درصد سطح زیرکشت پنبه استان به شهرستان بشرویه اختصاص دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ارقام پنبه تولید شده در استان را خرداد، خورشید و ورامین اعلام کرد و گفت: بیشترین رقم پنبه تولید شده در استان رقم خرداد است.

بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ کشاورز خراسان جنوبی برای تولید پنبه فعالیت می کنند.

پارسال ۱۶ هزار تن پنبه از مزارع زیرکشت این محصول در خراسان جنوبی برداشت شد.

خراسان جنوبی پنجمین قطب تولید پنبه در کشور است.