۲۳نفر شتر قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در بشرویه کشف شد؛

۲۳نفر شتر قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در بشرویه کشف شد؛

به گزارش  پایگاه خبری پلیس، سرگرد میرزایی افزود: تیم گشت فرماندهی انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور دیهوک به ارسک شترها را که بدون مجوزهای قانونی در حال حمل بود، کشف کردند .
وی تصریح کرد : در این رابطه پرونده ای تکمیل و متهم به مراجع قانونی معرفی شد.