۲راس بره آهوی ۱۰ روزه تحویل حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه شد؛

۲راس بره آهوی ۱۰ روزه تحویل حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه شد؛

رتضی تقی زاده با اعلام این خبر افزود: یکی از دوستداران حفاظت محیط زیست این دو راس حیوان را به گروهان مرزی یزدان تحویل داد که در تماس و هماهنگی های صورت گرفته این دو راس بره برای نگهداری تحویل ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شد.
به گفته وی با توجه به نیاز این ۲بره آهو به غذا هم اینک از طریق شیر دستی تغذیه می شود.
وی این اقدام همیاران محیط زیست را بسیار ارزشمند و خداپسندانه دانست و گفت: مردم در صورت مشاهده حیوانات و پرندگان زخمی و دارای ضعف جسمانی مراتب را به واحد حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند تا در این زمینه اقدام لازم انجام شود.
وی بیان کرد: در سال های گذشته خشکسالی، چرای بی رویه مراتع و شکار غیر قانونی موجب کاهش چند گونه جانوری شامل آهو و هوبره در طبیعت شهرستان شده است.
منطقه حفاظت شده شاسکوه به وسعت ۷۰ هزار هکتار در سال ۸۶ به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده خراسان جنوبی مصوب شد.
تاکنون ۳۱ گونه پستاندار در این منطقه شناسایی شد که از این تعداد، سه گونه جانوری قوچ و میش، گربه وحشی و گربه پالاس در خطر انقراض و آهو در این منطقه منقرض شده است.
همچنین ۹۳ گونه پرنده در منطقه حفاظت شده شاسکوه شناسایی شده است که از این تعداد پنچ گونه در معرض خطر انقراض قرار دارند.
همچنین می توان به وجود ۱۵ گونه پرنده آبزی و کنار آبزی مهاجر در منطقه شاسکوه اشاره کرد.
عقاب طلایی، عقاب خالدار بزرگ، بالابان، شاهین و هوبره را از جمله گونه های پرنده در معرض خطر انقراض در این منطقه به شمار می روند.
همچنین چکچک ابلق، شاه بوف، شبگرد هندی، سهره طلایی، سنگ چشم دم سرخ، دم جنبانک زرد، دم جنبانک خاکستری، شبگرد، زاغ کویری، بالابان قرقی،کبک، تیهو، سیاه سینه و کرکس از گونه های پرندگان نادری هستند که در این منطقه زندگی می کنند.