۳ شهرستان‌ خراسان جنوبی در وضعیت نارنجی کرونا

۳ شهرستان‌ خراسان جنوبی در وضعیت نارنجی کرونا

شهرستان های بیرجند ، قائنات و نهبندان در وضعیت نارنجی (پرخطر ) کرونا قرار دارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران بر اساس آخرین به روز رسانی نقشه وضعیت شیوع کرونا در کشور شهرستان‌های بیرجند ، قائنات و نهبندان در وضعیت پرخطر (یا نارنجی) قرار دارند و سایر شهرستان‌ها در وضعیت خطر متوسط (یا زرد) قرار گرفتند.

هیچ نقطه کم خطر در خراسان جنوبی وجود ندارد.

احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه به میزان بیماران با نشانه‌های حاد تنفسی در شهرستان‌ها ممکن است.