۲۸ نفر در تجمعات غیرقانونی شهر بیرجند دستگیر شدند؛

۲۸ نفر در تجمعات غیرقانونی شهر بیرجند دستگیر شدند؛

فرماندار شهرستان بیرجند با بیان اینکه در چند روز گذشته ۲۸ نفر که تحت تاثیر فضای مجازی قرارگرفته بودند در شهرستان بیرجند توسط پلیس دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند گفت: باید همه دست‌اندرکاران پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق به نقل از تسنیم، علی ناصری، اظهار داشت: پنجشنبه گذشته بود که با توجه به تحریکات در فضای مجازی در زمینه گرانی‌ها فراخوانی‌هایی مطرح شده بود که در شهرستان بیرجند هم این فراخوان‌ها توسط افرادی مطرح شده بود.

وی گفت: عصر روز پنجشنبه تجمع ۱۵۰ نفری در میدان شهدا تا ابوذر شهرستان بیرجند شکل گرفت که ابتدا شعارهایی برای گرانی مطرح شد و در ادامه برخی شعار علیه رئیس جمهور دادند.

فرماندار شهرستان بیرجند افزود: در جمع این تجمع‌کنندگان حضور یافتم و موضوعاتی که حاضران مطرح داشتند همه آنها اقتصادی نبود بلکه بخشی از مطالبات مربوط به مشکلات بود که بخش‌های دولتی و ادارای داشتند.

ناصری با بیان اینکه برخی از مشکلات مطرح شده در زمینه موسسات مالی اعتبای و برخی هم با رویکردهای متفاوت بود، افزود: در جمع مردم حضور یافتم و آنها را متقاعد کردم که برخی از مشکلات در فرمانداری مطرح شود چون کف خیابان جای حل مشکلات نیست.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه بعد از فراخوان‌های تجمع کنندگان به فرمانداری بیرجند عملاً تجمع از بین رفت اما باز با توجه به تحرکات در شهرهای دیگر روز شنبه نیز تجمعی صورت گرفت که برخی از افراد دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این تجمه متأثر از فضای مجازی بود و این افراد که ۲۸ نفر بودند به مقامات قضایی تحویل داده شدند و نیت آنها بررسی خواهد شد و اگر سابقه زیادی نداشته باشند تنها ارشاد خواهند شد، افزود: راه اعتراض تجمع نیست و باید کارهای مردم پاسخگویی درست شود چون هنگامی که اعتراض به خیابان کشیده شود برخی افراد سود جو و فرصت طلب ممکن است دست به اقدماتی بزنند که به نفع مردم و ملت نباشد.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه دشمن همیشه به دنبال آشوب است افزود: همه مسئولان و دست اندرکاران باید به مشکلات مردم رسیدگی کنند و در برابر مطالبات مردم جوابگو باشند که این اتفاقات نباید می‌افتاد و در حال حاضر همه باید دست در دست هم داده و با وجود اتحاد و همدلی نقشه‌های دشمن را نقش برآب سازیم.

وی بیان کرد: فراخوان برای تجمع غیر قانونی بوده و عموم مردم استقبالی نداشته و تنها تعداد اندکی هم که به نوعی در شهر بیرجند حاضر به تجمع شدند تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته بودند و با حضور به موقع پلیس و هوشیاری مردم و فراخوانی ما به سمت فرمانداری متفرق شدند و اکنون وضعیت در بیرجند عادی است.