یادگار هشت ساله اصولگرایان برای ملت ایران + فهرست تحریم های برداشته شده با برجام؛ برخی دلشان برای تحریم تنگ شده است؛

یادگار هشت ساله اصولگرایان برای ملت ایران + فهرست تحریم های برداشته شده با برجام؛ برخی دلشان برای تحریم تنگ شده است؛

این روزها، جریان دلواپس برای پیروزی در انتخابات می کوشد واقعیت ها را تحریف کند یا کتمان کند. آنها بر روی فراموشکاری مردم حساب ویژه ای باز کرده اند.
آنها به این موضوع امیدوارند که مردم درگیر روزمرگی ها هستند و یادشان رفته است که همین چند سال پیش، کشور در چه وضعیت قرمز و خطرناکی بود و فراموش کرده اند که ایران، از انگشت شمار کشورهای جهان بود که تحت قطعنامه های فصل هفتم منشور ملل متحد بود (فصل هفتم ناظر به تهدیدها علیه صلح و امنیت جهانی است).
خیلی ها به خاطر ندارند که روز به روز دامنه محاصره اقتصادی کشور تنگ تر می شد و به خاطر همین قطعنامه ها بود که کشتی های نفتکش ایران، با مخازن پر از نفت به جای آن که راهی کشورهای خریدار شوند بر روی خلیج فارس متوقف شده بودند و اگر همان وضعیت سابق ادامه می یافت، اکنون و درست در همین لحظه، حتی مواد غذایی هم در ایران جیره بندی شده بود چرا که آخرین منفذهای ارتباطی ایران با جهان نیز در حال بسته شدن بود.
فقط کافی بود یک یا دو قطعنامه دیگر نیز صادر شود تا اقتصاد ایران و معیشت مردم به کل زمینگیر شود چرا که تحریم ها “کاغذپاره” نبودند بلکه مکانیزم های اجرایی بودند که اندک اندک، کل جهان را در مقابل ایران قرار می داد و ایران را از دنیا جدا می کرد و از آن، جزیره ای دورافتاده می ساخت.

طناب هایی که از گردن ملت ایران باز شدند (+فهرست)

برای این که یادمان نرود دولت روحانی و همکارانش در وزارت خارجه (به سرپرستی محمدجواد ظریف) فقط با برجام چه خطرهایی را از کشور و مردم ایران دور کرده اند، در زیر فهرستی از قطعنامه ها و تحریم های لغو و متوقف شده علیه ایران را می آوریم تا یادمان نرود که ۴ سال پیش در چه وضعیتی بودیم؟
به واسطه همین لغوهاست که امروز مراودات مالی و تجاری ایران با جهان برقرار شده و هر چند در برخی موارد، با مشکلاتی مواجه است، می توانیم هر آنچه نیاز داریم از جهان بخریم: از دارو و غذا گرفته تا قطعات صنعتی و هواپیما.
نکته اینجاست که با لغو این همه تحریم و قطعنامه، تازه رسیده ایم به دوران قبل از سال ۸۴ که این تحریم ها وضع نشده بودند.

قطعاً هیچ کس دوست ندارد فهرست زیر دوباره احیا شود و این طناب ها بار دیگر به دور گردن ملت ایران پیچیده شوند.

قطعنامه هایی که لغو شدند:

لغو قطعنامه تحریم ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۶
  – لغو قطعنامه تحریم ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۶
  -لغو قطعنامه تحریم ۱۴۷۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۷
  -لغو قطعنامه تحریم ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۸
  – لغو قطعنامه تحریم ۱۸۳۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۸
  – لغو قطعنامه تحریم ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۱۰
  – لغو قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۳ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
  – لغو قطعنامه نوامبر ۲۰۰۳ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
  – لغو قطعنامه مارس ۲۰۰۴ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
  – لغو قطعنامه ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
  – لغو قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۴ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
  – لغو قطعنامه نوامبر ۲۰۰۴ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
  – لغو قطعنامه اوت ۲۰۰۵ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
  – لغو قطعنامه سپتامبر۲۰۰۵ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
  – لغو قطعنامه فوریه ۲۰۰۶ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
  – لغو قطعنامه نوامبر ۲۰۰۹ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
  – لغو قطعنامه نوامبر ۲۰۱۱ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
  – لغو قطعنامه سپتامبر ۲۰۱۲ شورای حکام

  لغو تحریم های اروپا شامل:

 – لغو تمامی تحریمهای مربوط به نقل و انتقالات مالی از مبدأ ایران و یا به مقصد ایران مصوب اتحادیه اروپا
 – لغو تمامی تحریمهای مربوط به فعالیتهای بانکی
 – لغو تمامی تحریمهای بیمه
 – لغو تحریم ارائه خدمات پیام رسانی مالی بانکی ( سویفت) به ایران
 – لغو تحریمهای ارائه خدمات مالی در تجارت با کشورها و موسسات بانکی و مالی و اقتصادی اروپایی با ایران
 – لغو تحریمهای مربوط به ارائه کمکهای مالی، اقتصادی و وامهای ترجیحی از سوی کشورها و موسسات اروپایی به ایران
 – لغو تحریمهای امکان دسترسی ایران به اوراق ضمانت و تضمینهای مالی و اقتصادی
 – لغو تحریمها و محدودیتهای ارائه هر یک از خدمات انتقال مالی و بانکی و بیمه ای
 – لغو کامل تحریم واردات نفت و گاز از ایران
 – لغو کامل تحریم واردات محصولات پتروشیمی از ایران
 – لغو تحریم صادرات تجهیزات کلیدی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به ایران
 – لغو تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران
 – لغو تحریمها و محدودیتهای موجود برای ارائه هر یک از خدمات واردات و صادرات
نفت، گاز و پتروشیمی
 – لغو تحریمهای مربوط به کشتیرانی و کشتی سازی اروپا علیه ایران
 – لغو کامل تحریمهای مربوط به صنایع خودرو و حمل و نقل
  – لغو تحریمها و محدودیتهای موجود در ارائه هر یک از خدمات مرتبط با کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل
 – لغو تحریمهای مربوط به نقل و انتقال و خرید و فروش طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسکناس و ضرب سکه
 – لغو تحریمهای مربوط به هر گونه ارائه خدمات شامل حمل و نقل و بیمه برای انتقال طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسکناس و ضرب سکه توسط ایران
 – لغو تحریمهای مربوط به همکاریهای هسته ای صلح آمیز در اروپا با ایران
 – لغو تحریمها و محدودیتهای ارائه هر گونه خدمات برای انتقال فن آوری و تجهیزات هسته ای صلح آمیز به ایران
 – لغو تحریمهای وضع شده در اروپا نسبت به انتقال فلزات حساس برای استفاده در اهداف صلح آمیز به ایران
 -لغو تحریمهای ارائه خدمات حمل و نقل و بیمه و دیگر خدمات انتقال فلزات حساس به ایران
 – لغو تحریمهای نقل و انتقال و فروش نرم افزار و برنامه های نرم افزار برای اهداف صلح آمیز به ایران
 – لغو تحریمهای ارائه خدمات بیمه، حمل و نقل و ارسال بین المللی نرم افزار به ایران
 – لغو تحریمها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و لغو مسدود شدن حسابهای بانک مرکزی ایران در تمامی کشورهای دنیا و آزاد سازی اموال و داراییهای آن
 – لغو تحریمها علیه شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی گاز ایران شامل لغو انسداد حسابهای بانکی آنها و امکان آزاد شدن تمامی اموال شرکت نفت و شرکتهای وابسته آن
 – لغو تحریمها علیه شرکت ملی نفتکش ایران و امکان دریافت بیمه و حمل و نقل دریایی توسط این شرکت به تمامی نقاط دنیا
 – لغو تحریمها علیه سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و امکان دریافت بیمه و حمل و نقل جهانی و عادی سازی فعالیتهای آن و رفع انسداد از حسابهای آن
 – لغو تحریمها علیه صدها شرکت صنعتی ایران و عادی سازی روابط اروپا با آنها
 – لغو تحریمها علیه بانک ملی ایران و شعبات آن در خارج از کشور و بسیاری از موسسات مالی ایرانی توسط کشورها و موسسات اروپایی
 – لغو تحریمها علیه بانک تجارت، ملت، رفاه کارگران، صنعت و معدن و دیگر بانکهای دولتی ایران و عادی سازی روابط بانکی با آنها
 – لغو تحریمهای مسافرتی و انسداد حسابهای بیش از چهارصد نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

 توقف اجرای تحریم های آمریکا شامل:

– توقف کامل اجرای قوانین مربوط به تحریم های ریال
– توقف اجرای تحریم های مربوط به اسکناس
– توقف اجرای تحریم ها و محدودیت علیه درآمدهای ایران در خارج از کشور از جمله نقل و انتقال این منابع و درآمدها از سیستم های مالی و بانکی
-توقف اجرای تحریم های مربوط به اوراق بانکی و اوراق دولتی ایران
– توقف اجرای تحریم علیه ارتباط ایران با سیستم پیام رسانی بین بانکی ( سویفت)
– توقف اجرای هر گونه تحریم و محدودیت در ارائه خدمات در خصوص نقل و انتقال ریال، خریط و فروش و چاپ اسکناس، نقل و انتقال دارایی های ایران در خارج از کشور و خدمات مرتبط به اوراق بانکی و دولتی ایران
– توقف اجرای تحریم های مربوط به بیمه افراد و شرکتها
– توقف اجرای تحریم های مربوط به خرید و فروش نفت و تحریمهای مربوط به صادرات نفت خام ایران
– توقف اجرای تحریم های مربوط به سرمایه گذاری، مشارکت و ارائه خدمات به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران
– توقف اجرای تحریم های مربوط به خرید، اکتساب، حمل و نقل و بازاریابی نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی از ایران
– توقف اجرای تحریم صادرات و خرید و فروش محصولات پتروشیمی
– توقف اجرای تحریم های مرتبط با ارائه هر گونه خدمات مرتبط با صادرات و واردات نفت، گاز و پتروشیمی اعم از بیمه و حمل و نقل و انتقال داراییهای آنها
– توقف اجرای تحریم های مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
– توقف اجرای تحریم های مرتبط با شرکت نفت ایران و شرکتهای تابعه آن مانند نیکو و شرکت ملی گاز ایران، شرکت کشتیرانی نفت جمهوری اسلامی ایران، پتروپارس، شرکت نفت مسجد سلیمان و …
– توقف اجرای تحریمهای مرتبط با کشتیرانی و کشتی سازی و توقف اجرای تحریم های کار با اپراتورهای بنادر ایران مانند بندرعباس
– توقف اجرای تحریمهای مرتبط با ارائه خدمات به کشتی سازی و کشتیرانی و کار با اپراتورهای دریایی مانند خدمات بیمه، حمل و نقل و غیره
– توقف اجرای تحریمهای بانکهای دولتی ایران شامل بانک ملی، تجارت، ملت، صنعت و معدن، کارآفرین، کارگشایی و غیره
– توقف اجرای تحریمهای مرتبط با بخش وسیعی از صنایع سنگین و سبک ایران شامل شرکت آلومینیم ایران، ماشین سازی اراک، شرکت سیمان مازندران، شرکت ساخت تجهیزات نیروگاهی و…
– توقف اجرای تحریمها علیه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتها و مهندسین تابعه این سازمان
– توقف اجرای ممنوعیت و محدودیتها و تحریم های مسافرت و انسداد حساب چند صد شخصیت حقیقی و حقوقی از کسانیکه در لیست تحریمهای مختلف بوده اند.
– توقف اجرای تحریم صنایع خودروی ایران
– توقف اجرای تحریمهای مرتبط با فلزات حساس و نرم افزار به ایران برای اهداف صلح آمیز و لغو ارائه خدمات مرتبط این نقل و انتقالها مانند بیمه و حمل و نقل آنها

 یک جریان سیاسی، باعث شد فهرست بلندبالای فوق علیه ایران شکل بگیرد و دولت کنونی، با تلاش شبانه روزی، همه این فهرست را لغو کرده است.
اینک از طنزهای روزگار این است که آن جریان اول، طلبکار هم شده است!