گوشه ای از سوابق مبارزاتی مردم قاینات در پیروزی انقلاب اسلامی در رویداد های دوازده بهمن57 میخوانیم:

گوشه ای از سوابق مبارزاتی مردم قاینات در پیروزی انقلاب اسلامی

مردم انقلابی و همیشه در صحنه قاینات در کنار مردم دیگر مناطق کشور در رویدادهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مشارکت داشته اند و از اولین روزهای شکل گیری انقلاب در سال ۴۲ توسط بنیان گذار جمهوری اسلامی در تبعیت و حمایت از روحانیان مبارز علیه رژیم ستم شاهی فعالیت میکردند.
براساس این گزارش، از همان سال ۴۲ مردم قاین مورد کینه و بی مهری ستم شاهی قرار گرفتند و به عناوین مختلف از آن سال تا پیروزی انقلاب این بی توجهی،ظلم وستم و بی عدالتی متوجه مردم قاینات بود به طوریکه براین اساس مردم ازکمترین امکانات وتسهیلات رفاهی محروم شدند.
مردم قاینات در بسیاری از ایام برای همدردی باشهدای دیگر شهرهای کشور در قاینات راهپیمایی باشکوهی برگزار شد و آثارحکومت شاه را از اداره ها و دستگاه های دولتی پاکسازی کردند.
در نیمه آبان سال۵۷، دولت ستم شاهی برای سرکوب مردم انقلابی قاین یک گردان نیروی نظامی از شهرهای همجوار اعزام کرد و آنان با همدستی نیروهای شهربانی برای سرکوبی انقلابیون اقدام کردند.
همچنین۲۲ آذرسال۵۷ مردم انقلابی قاین در حمایت از انقلابیون شهرهای تبریز، اصفهان و مشهد با برگزاری راهپیمایی باشکوهی در میدان امام(ره) فعلی با نیروهای رژیم ستم شاهی درگیر شدند که  ۴  نفر از انقلابیون به اسامی«صبیانی، نصیری زاده، ریاحی و مهدوی الحسینی»  دراین روز به شهادت رسیدند و۱۰نفر نیز مجروح شدند.
در آن زمان رژیم ستم شاهی هزینه تیرهای شلیک شده را ازمردم و مجروحان می گرفت.
همچنین به دلیل سوابق بالای مبارزاتی مردم قاین، رژیم ستم شاهی در این شهرستان وضعیت قرمز اعلام و تردد بیش از سه نفر و تجمع در شهر را ممنوع کرد.
از آن زمان تا۲۲بهمن، مردم قاین برای کمک به انقلابیون به شهرهای دیگر عزیمت وبه همراه آنان راهپیمایی باشکوهی برگزار می کردند.
از طرف دیگر با توجه به هم مرز بودن قاینات با افغانستان، این شهرستان در زمان پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی در تامین سلاح های مبارزان شهرهای تهران و مشهد داشت.
اکنون نیز باگذشت ۳۹سال از عمر پر برکت نظام مقدس اسلامی، مردم قاینات همچنان در حمایت از دستاوردهای انقلاب و آرمان های والای امام خمینی (ره)، رهنمودهای مقام معظم رهبری و حمایت از طرح ها و برنامه های دولت پیشتاز هستند و حضور باشکوه آنان در همه عرصه ها و حمایت از ولایت و رهبری مؤید این آگاهی و شعور بالای سیاسی آنان است.