گفتگویی صمیمی خبرنگارپایگاه خبری تجلیلی خبرشرق با ارش دادگر کارگردان ومدرس دانشگاه اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق /

گفتگویی صمیمی خبرنگارپایگاه خبری تجلیلی خبرشرق با ارش دادگر کارگردان ومدرس دانشگاه

گفتگویی صمیمی خبرنگارپایگاه خبری تحلیلی خبرشرق با ارش دادگر کارگردان ومدرس دانشگاه

به گزارش خبرنگارپایگاه خبری تحلیلی خبرشرق لطفا خودتان را معرفی نمایید
من ارش دادگر کارگران ومدرس دانشگاه هستم
-تائتربیرجند رو چطوردیدین ؟
خب به نظرم کارهایی که ازبیرجند بودند باکیفیت بودند وتمرین کرده بودند وایده داشتندسپس وی ادامه داداین نشان دهنده این است که تائترکودک ونوجوان وعروسکی
بیرجند رشدکرده و رو به پیشرفت است
– چه کارهایی دراین جشنواره برگزیده شدند ؟دربخش صحنه ای یک کار از بیرجندوهمچنین وی ادامه دادازمشهدوسبزواربودسپس وی اضافه کرد دربخش کودک و نوجوان کارهای یزد بودندکه کارهای خوبی اعلام شدند سپس وی به خبرنگارماگفت: درمجموع من ازاین جشنواره راضی بودم وی ادامه داد :درمجموع من ازاین جشنواره خیلی راضی بودم چون کارهایی رو مشاهده کردم که دورازانتظارمن بود
سپس خبرنگارما از وی پرسید

  • ایادربیرجند به جنابعالی خوش گذشته ؟و وی چنین پاسخ دادبله خیلی زیاد
    مهمان نوازی مردم بیرجند را چطور دیدین؟عالی عالی
    – چه چیزی بعنوان ره اورد یاسوغات بیرجند باخودبه یادگارداشته باشیدوببریدچیه؟ارامشی است که دراین شهر وجود داردخیلی ارام است وانرژی خوبی هست که دارین سپس وی ادامه داد مرسی از این مهمان نوازیتان
    – چه خاطره ای ازبیرجندمیتوانید داشته باشید؟ جزوه محدود جشنواره هایی بود که من هماهنگی و انرژی وهمکاری خیلی خوب بین ستادجشنواره ، برگزارکننده ها ، هماهنگ کننده ، گروه ها ، پذیرایی همه همه چیزخیلی خوب بود و گفت من سوغاتی که میتوانم با خود ببرم این است که دوباره دوست دارم به بیرجندبیایم. گفتگو از خبرنگارپایگاه خبری تحلیلی خبرشرق امیرحسین صادقپور