گزارش تصویری / برنامه خاوران شناسی با موضوع نوفرست شناسی

گزارش تصویری / برنامه خاوران شناسی با موضوع نوفرست شناسی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق برنامه خاوران شناسی با موضوع نوفرست شناسی که توسط دانش آموزان مدرسه ابتدایی و اولیا و مردمان نیک نوفرست در روستای نوفرست  برگزار گردید