کمک ۱۲ میلیارد تومانی خیرین به مرکز رادیوتراپی بیرجند؛ امام جمعه بیرجند:

کمک ۱۲ میلیارد تومانی خیرین به مرکز رادیوتراپی بیرجند؛

امام جمعه بیرجند از کمک ۱۲ میلیارد تومانی خیرین در کمک به احداث مرکز رادیوتراپی بیرجند خبرداد.

امام جمعه بیرجند امروز(۱۶ اسفندماه) در مراسم رسمی افتتاح بیمارستان رازی  اظهارکرد: ۱۲ میلیارد از اعتبارات هزینه شده در مرکز رادیوتراپی توسط مردم تامین شده است. دکتر رضایی افزود: کسبه و حجاج در در بحث مرکزشیمی درمانی استان کمک بسزایی کرده‌اند. امام جمعه بیرجند اظهارکرد: طرح تحول سلامت یکی از بهترین طرح‌های دولت است.وی با اشاره به اینکه باید سلامت را گسترش دهیم تصریح کرد: زحمات مجمع خیرین سلامت در راستای احداث مرکز شیمی درمان قابل تقدیر است.