کشف ۵۰ هزار عدد قرص قاچاق در بیرجند

کشف ۵۰ هزار عدد قرص قاچاق در بیرجند

سرهنگ سید محمد رضا سرفرازی گفت :ظهر روز گذشته مأموران ایست و بازرسی علي آباد بیرجند هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس که از زاهدان عازم مشهد مقدس بود مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند .

وی گفت: مأموران در بازرسی از خودرو پنج هزار بسته قرص ترامادول حاوی ۵۰ هزار عدد قرص قاچاق کشف کردند که در این رابطه مالک ۳۴ ساله خودرو دستگیر شد .

سرهنگ سرفرازی تصریح کرد: کارشناسان ارزش بار قاچاق کشف شده را بالغ بر ۱۷۰ میلیون ریال برآورد کردند و متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی و اعزام شد .