کشف و ضبط اقلام انفجاری از یک گروه نفاق پیش از اقدام تروریستی؛

کشف و ضبط اقلام انفجاری از یک گروه نفاق پیش از اقدام تروریستی؛

به گزارش خبر شرق از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، از این گروهک نفاق که دستش به خون هزاران نفر از مردم مظلوم و بی گناه کشور آغشته و مزدوری و جاسوسی آنها برای بیگانگان ادامه دارد، تجهیزات و اقلام انفجاری متنوع و متعددی کشف و ضبط شد.
گروه های تروریستی ضد انقلاب تلاش دارند، از طریق فضای مجازی با افراد نا آگاه ارتباط برقرار کرده و آنان را تحریک به اقدامات تروریستی و خرابکارانه نمایند، که هوشیاری شهروندان عزیز در زمینه خنثی سازی این توطئه ها مورد انتظار است.