کاهش اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی خراسان جنوبی به ۱۳۴میلیون متر مکعب؛

کاهش اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی خراسان جنوبی به ۱۳۴میلیون متر مکعب؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، حسین امامی افزود: در اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، تاکنون یک هزار و ۶۵۰ کنتور هوشمند در چاه های کشاورزی استان نصب و ۳۰۰ کنتور جایگزین کنتورهای قدیمی شده است.
وی بیان کرد: همچنین امسال ۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شد که در کاهش اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی نقش موثری داشته است.
به گفته وی در سال ۹۲ ، اضافه برداشت از منابع آب های زیرزمینی خراسان جنوبی، حدود ۱۸۵ میلیون متر مکعب بود.
وی ایجاد تشکل‌های آب بران، واگذاری حفاظت از آب به تشکل‌های مردمی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی ،خرید چاه های کم بازده، نظارت و مقابله با چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند در چاه‌های کشاورزی را از پروژه‌های طرح تعادل بخشی برشمرد که باید ظرف مدت ۲۰ سال از اجرای این طرح، سطح منابع آبی به حالت تعادل اولیه برگردد.
وی مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی را ضروری دانست و افزود: بیشترین آب مصرفی استان با ۹۵ درصد در بخش کشاورزی مصرف می شود.
طرح تعاد بخشی منابع آب زیرزمینی با هدف به تعادل رساندن مخازن آب زیر زمینی و جبران کسری مخزن دشت ها در کشور اجرا می شود، این طرح شامل ۱۵ پروژه است که ۱۱ پروژه را وزارت نیرو، سه پروژه وزارت جهاد کشاورزی و یک پروژه به‌وسیله سازمان زمین شناسی انجام می‌شود.
امامی افزود: صرفه جویی در مصرف آب ضروری است، تمام سازمانها، نهادها، شخصیت های مرجع، مردم و رسانه ها برای صرفه جویی در مصرف این ماده حیاتی تلاش کنند.
وی یادآور شد: از ۴۰ محدوده مطالعاتی استان ۲۱ محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی و بقیه محدوده آزاد و بدون تخصیص کشاورزی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیاز آبی بخش کشاورزی، صنعت، شرب و خدمات استان از ۴۰ محدوده مطالعاتی از ۶ هزار و ۲۵۲ رشته قنات، سه هزار و ۲۹۹ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق و ۲ هزار و ۱۸۹ دهنه چشمه برداشت می شود که یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون مترمکعب آب است.
این مسئول تاکید کرد: با توجه به ۱۸سال خشکسالی، کاهش بارندگی حجم برداشت از منابع آب های زیرزمینی بیشتر از آب تجدید شونده آن است و با توجه به بحران در منابع آب های زیرزمینی و برای جبران بخشی از کسری حجم سفره های آب زیر زمینی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی آب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۴ این طرح عملیاتی شد.