کارخانه آشپزخانه های صنعتی در شهرستان مود افتتاح شد

کارخانه آشپزخانه های صنعتی در شهرستان مود افتتاح شد

محمد جواد فلاحی فرماندار  شهرستان سربیشه گفت:برای راه اندازی پروژه کارخانه آشپزخانه های صنعتی تاکنون بیش از یک ميليارد و  ۵۰۰ ميليون تومان هزينه شده است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه در گردش فعلی این پروژه ۲ میلیارد تومان است،افزود:برای تکمیل فاز اول این کارخانه به سرمایه ثابت ۶ میلیارد تومان نیاز است.

فلاحی گفت:ظرفیت تولید اولیه این کارخانه سالیانه ۱۰۰ هزار دستگاه است.

فرماندار سربیشه  با بیان اینکه ظرفیت اشتغال اولیه در این کارخانه ۱۵ نفر است،افزود:میزان جذب  نهایی نیروی انسانی نیز ۶۰  نفر عنوان شده است.