پیش بینی برداشت ۸۵ تن گل محمدی از مزارع استان؛

پیش بینی برداشت ۸۵ تن گل محمدی از مزارع استان؛

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی اعلام کرد:پیش بینی می‌شود امسال ۸۵ تن گل محمدی از مزارع خراسان‌جنوبی برداشت شود.

هاشم ولی‌پورمطلق گفت: سطح زیرکشت گل محمدی در استان ۹۵ هکتار بوده که ۶۵ هکتار آن بارور است.

وی افزود: در حال حاضر بیشترین سطح مربوط به شهرستان سربیشه با سطح۴۱ هکتار که۳۱ هکتار بارور است.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه برداشت گل محمدی از از اواخر فروردین تا اواسط اردیبهشت ادامه دارد، اظهارکرد: پیش بینی می‌شود امسال ۸۵ تن گل محمدی از مزارع استان برداشت شود.

ولی‌پورمطلق ارزش گل محمدی تولید شده در استان را ۵۵۲۵ میلیون ريال برآورد کرد و گفت: مصرف گل محمدی تولید گلاب و به طور کلی در خارج از استان است.

وی یادآورشد: مقدار گل تولید شده استان در سال گذشته ۷۹ تن بوده است.