پیش بینی برداشت ۱۱هزار تن گندم و جو در شهرستان سربیشه؛

پیش بینی برداشت ۱۱هزار تن گندم و جو در شهرستان سربیشه؛

سید حمید رضویبا اعلام این خبر گفت: اراضی زیرکشت گندم در شهرستان سربیشه بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار، میزان تولید محصول حدود هفت هزار تن و میانگین تولید از هر هکتار را ۲هزار و ۷۰۰ کیلوگرم محصول گندم است.
وی همچنین سطح زیرکشت جو را یک هزار و ۲۰۰ هکتار و میزان تولید را چهار هزار تن محصول عنوان کرد.
به گفته وی به صورت میانگین از هر هکتار ۲ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم جو برداشت می شود.
وی بیان کرد: برداشت گندم و جو در شهرستان سربیشه از اواخر اردیبهشت ماه آغاز شد و تا اواخر تیرماه ادامه دارد.
وی همچنین از پیش بینی برداشت ۵۰ تن کلزا از ۴۰ هکتار مزارع کشت این گیاه خبر داد و یادآور شد: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم محصول کلزا، ۲۷ هزار و ۳۸۰ ریال تعیین شده است.
وی افزود: در اثر سیل چندی قبل ۸۸ هکتار محصول زراعی و ۱۳۵هکتار محصول باغی ۲۰ تا ۶۰ درصد خسارت دید که کارشناسان میزان خسارت وارده را ۲۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.
شهرستان سربیشه هشت دشت مستعد کشاورزی به وسعت یک میلیون و ۸۱۰هزار هکتار دارد.
تعداد بهره برداران بخش کشاورزی هفت هزار و ۴۳۶ نفر و تعداد شاغلان این بخش نیز ۶هزار و ۵۴۹ نفر هستند.
وسعت اراضی قابل کشت دیم و آبی شهرستان ۲۸ هزار و ۷۹۷ هکتار است که اراضی زیرکشت محصول زراعی ۹هزار و ۲۰۸ هکتار و سطح زیرکشت محصول باغی نیز پنج هزار و ۸۱ هکتار است.