پیش‌بینی برداشت ۸۲ تن خاکشیر در استان؛

پیش‌بینی برداشت ۸۲ تن خاکشیر در استان؛

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۸۲ تن خاکشیر در استان برداشت شود.

هاشم ولی‌پورمطلق با اشاره به اینکه کشت خاکشیر از اواسط تا اواخرآبان ماه آغاز می‌شود، گفت: در سال زراعی جاری (۹۶-۹۵) سطح زیر کشت دیم خاکشیر ۲۴هکتار دیم و سطح زیر کشت آبی ۲۳۰هکتار است.

وی ادامه داد: بشرویه با ۱۸۰ هکتار زیرکشت بیشترین میزان سطح کشت خاکشیر را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه برداشت خاکشیر از اوسط تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال ۸۲ تن خاکشیر در استان برداشت شود. ولی‌پورمطلق خاطرنشان کرد: در سال زراعی گذشته (۹۵-۹۴) از سطح ۲۰۸هکتار، میزان۷۰تن خاکشیر برداشت شده است.