پیام مهم روستاییان در انتخابات دوازدهم؛

پیام مهم روستاییان در انتخابات دوازدهم؛

روحانی رییس جمهور شد. این خبر ساده اکنون مهمترین خبر و تیتر اول بسیاری ار رسانه های داخلی و صد البته خارجی است. روحانی تا این لحظه با کسب آرا از رقیب اصلی حود پیشی گرفته و ریاست جمهوری خود را برای بار دوم مسجل کرده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبر شرق، پیروزی روحانی، اصلاح طلبان و اعتدال گرایان در انتخابات ریاست جمهوری در حالی صورت می گیرد که رقبای وی و در نهایت رقیب وی با انواع وعده های یارانه ای و پوپولیستی سعی در جذب آرا مردم را داشت.
با توجه به تمرکز رقیب بر مناطق روستایی و جامعه هدف وعده های وی انتظار می رفت که آرای روحانی در مناطق روستایی و قشر آسیب پذیر با کاهشی چشمگیر مواجه باشد. اما آمار اعلامی که برخی روستاها به گوش می رسید این بود که در اکثر روستاهای کشور نیز آرای حسن روحانی به شدت از رقیب وی بالاتر است و وعده های یارانه ای و حتی تخریب های شب نامه ای که اعتراض معاون اول رییس جمهور و وزیر کشور را نیز موجب شده بود، نتوانسته است خللی در اراده روستانشینان کشور برای رای دادن به حسن روحانی ایجاد کند.
در حالی که ستادهای انتخاباتی و هواداران رقیب دولت به شدت روی روستاها و رای  مشارکت آن ها تمرکز کرده بودند و روی رای آن ها حساب ویژه ای باز کرده بودندو با گسیل شدید مبلغین خود به مناطق روستایی سعی در جذب روستاییان با وعده های یارانه ای و البته تکیه بر برخی تخریب ها داشتند، این روستاییان بودند که نشان دادند تاریخ مصرف این وعده ها گذشته و آن چه که رای آن هارا می تواند کسب کند، تجربه، کارایی و برنامه ریزی است. حجم تبلیغات روی روستاییان برای رای در ازای یارانه به قدری بالا بود که رییس جمهور در آخرین ساعات مهلت تبلیغات با صدور بیانیه ای از روستاییان خواست تحت تاثیر وعده ها و تخریب های یارانه ای و غیر یارانه ای رقیب قرار نگیرند.
روستاییان ایران با رای به روحانی نشان دادند آن ها نیز پا به پای سراسر ایرانیان به فکر توسعه و پیشرفت کشور از طریق برنامه ریزی و سیاست گذاری های مدون اند و با وعده های غیر عملی و نجومی نمی توان از مطلومیت و فقر آن ها سو استفاده کرد. در سال های اخیر آن قدر دانش و آگاهی مردم و روستاییان ایران افزایش یافته که به خوبی می دانند ابتدا این که چنین وعده هایی هیچ گاه عملی نخواهد بود و در ثانی به فرض محال هم که عملی شود، تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و تداعی کننده دوران سخت و تاریک دولت ۸ ساله احمدی نژاد است.
پیام مهم این انتخابات این بود که کاندیداها برای انتخابات های بعدی این نکته را در نظر داشته باشند تنها با دادن وعده های پولی و یارانه ای نمی توان آرای آن ها را خرید و حتی روستاییان با توجه به نیاز شدید به این مبالغ حاضر نخواهند بود برنامه ریزی اقتصادی را فدای پول پاشی های لحظه ای و زودگذر کنند. وعده های غیرعملی که حتی تحقق آن نتیجه ای جز تورم لجام گسیخته ندارد. کاندیداهای دوره بعد باید این انتخابات را به یاد بسپارند و بدانند آنچه که رای مردم را به همراه دارد برنامه است، نه شعار و وعده های غیرعملی. برنامه ای برای کنترل تورم، برنامه ای برای توسعه اقتصادی، برنامه ای برای پیشرفت، برنامه ای برای رونق اقتصادی، نه صرفا وعده های پولی و یارانه ای بدون پشتوانه علمی و عملی.