پرداخت بخش دیگری از مطالبات فرهنگیان/ایجاد کارگروهی برای تدوین “نظام جدید حقوق معلمان”؛ وزیر آموزش و پرورش خبر داد

پرداخت بخش دیگری از مطالبات فرهنگیان/ایجاد کارگروهی برای تدوین “نظام جدید حقوق معلمان”؛

وزیر آموزش و پرورش درباره رتبه بندی معلمان در سال آینده گفت: کارگروهی را برای تدوین نظام جدید حقوق معلمان تعیین کرده‌ایم که در آن بحث رتبه بندی را هم خواهیم داشت.

 فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در حاشیه دومین نشست هشتمین دوره مجلس دانش آموزی با بیان اینکه مجلس دانش آموزی تمرین فعالیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای حضور دانش آموزان در جامعه است گفت: این مجلس بازوی مشورتی قوی برای مدیران آموزش و پرورش است چراکه مخاطبین تصمیم گیری ما دانش آموزان هستند و نمایندگان آنها به عنوان بازوی مشورتی مدیران در مجلس دانش آموزی حضور دارند.
وزیر آموزش و پرورش درباره رتبه بندی معلمان در سال آینده گفت: کارگروهی را برای تدوین نظام جدید حقوق معلمان تعیین کرده ایم که در آن بحث رتبه بندی را هم خواهیم داشت.

دانش آشتیانی درباره پرداخت مطالبات معلمان عنوان کرد: پاداش بازنشستگی فرهنگیان تا سال ۹۴ پرداخت شده است، امابخشی دیگر از مطالبات از جمله پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ و حق التدریس‌ها از ابتدای مهر تا پایان امسال باقی مانده است.
وی تاکید کرد : تا پایان امسال تلاش می کنیم بخشی از مطالبات معلمان را پرداخت کنیم و با سازمان مدیریت در حال پیگیری هستیم تا بخشی از مطالبات را تا پایان سال بپردازیم و بخش دیگری برای سال آینده می ماند. البته توانستیم با همراهی دولت حقوق اسفندماه معلمان را زودتر بپردازیم.
وزیر آموزش و پرورش درباره بازگشت ۳۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بنده نیز این مبلغ را شنیده‌ام اما هنوز گزارش آن به ما نرسیده و تا جایی که می دانیم ۸۰۰ میلیارد تومان به صندوق برگشته است.
دانش آشتیانی ادامه داد: کمیته ای که در این باره تعیین کرده ایم در حال بررسی وضعیت صندوق است و مدیران شرکتها و هیات مدیره‌هایی که فعال نبودند را تغییر داده و افراد متخصص بکار گرفته ایم به عنوان مثال هیات مدیره جدید بانک سرمایه از سوی بانک مرکزی تایید شده‌اند و به‌زودی بکار گرفته می شوند.