پاسخ کوبنده ظریف درباره برجام و نقش تفکر جلیلی در تحریم

پاسخ کوبنده ظریف درباره برجام و نقش تفکر جلیلی در تحریم

محمدجواد ظریف در میزگرد سیاسی دکتر پزشکیان خطاب به کارشناسان برنامه گفت: معجزه هزاره سوم و جلیلی، جز تحریم برای کشور نیاوردند بایدن وقتی آمد پیچ را شل کرد و باعث شد اقایان نفت بفروشند بگذارید ترامپ بیاید تا ببینید. اگر برجام بد بود، چرا ترامپ از طریق برجام از خود برجام خارج نشد؟ مگر ترامپ از قرارداد پاریس و غیره خارج نشد؟