واکسیناسیون ۵۵.۵ درصد دانش آموزان خراسان جنوبی

واکسیناسیون ۵۵.۵ درصد دانش آموزان خراسان جنوبی

۵۵.۵ درصد جمعیت دانش آموزان خراسان جنوبی علیه بیماری کرونا واکسینه شدند.

پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران، دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت: از جمعیت ۱۳۴هزار و  ۳۱نفری دانش آموزان ۹تا ۱۸ سال استان (ثبت شده در  سامانه سیب) ۷۴هزار و ۵۴۰ نفر نوبت اول واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

شریف زاده با اشاره به جمعیت ۸۳هزار و ۳۹۸ نفری ۱۲ تا ۱۸ سال در خراسان جنوبی افزود: از این جمعیت ۷۱هزار و ۳۴۵ نفر معادل ۸۵.۵درصد واکسن نوبت اول واکسن را دریافت کرده اند.


وی گفت: تاکنون ۶۳هزار و ۳۲۲نفر از دانش آموزان ۹تا ۱۸سال نوبت دوم واکسن را تلقیح کرده اند.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی افزود: همچنین از ۴۹ هزار و ۱۰۰ نفر جمعیت ۹ تا ۱۲ سال ۳ هزار و ۲۴۵ نفر دز اول واکسن را دریافت کرده اند.