وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومان شد؛

وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومان شد؛

بانک مرکزی اعلام کرد: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه خود در ۱۲ اردیبهشت ماه موارد زیر را تصويب کرد:

۱- افزايش سقف تسهيلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰۰ ميليون ريال براي يک پلاک ثبتي توسط بانک‌هاي تجاري و بانک مسکن.
۲- موافقت با اعطاي تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده به زوجين توسط بانک‌هاي تجاري و بانک مسکن، تا سقف مبالغ زیر بر روي يک پلاک ثبتي، مشروط به رعايت تعادل منابع و مصارف بانک.
–     شهر تهران معادل ۱۰۰۰ ميليون ريال (هريک از زوجين حداکثر ۵۰۰ ميليون ريال)
–     مراکز استان و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت معادل ۸۰۰ ميليون ريال (هريک از زوجين حداکثر ۴۰۰ ميليون ريال)
–     ساير مناطق شهري معادل ۶۰۰ ميليون ريال (هريک از زوجين حداکثر ۳۰۰ ميليون ريال).
به اين ترتيب با افزايش سقف تسهيلات بدون سپرده قابل اعطا به زوجين زمينه افزايش قدرت خريد مسکن براي زوجين فراهم مي شود.
۳- بانک مسکن مجاز است، به تسهيلات گيرندگان مسکن از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (علاوه بر سقف‌هاي مصوب از محل اوراق مذکور)، در حالت انفرادی تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال و برای زوجین تا سقف ۲۰۰ ميليون ريال تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده پرداخت کند.
به اين ترتيب بانک مسکن مي‌تواند به استفاده کنندگان تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم مسکن علاوه بر سقف تسهيلات فعلي، مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال براي خريد مسکن انفرادي و مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال براي خريد مسکن توسط زوجين پرداخت کند.

۴- در خصوص بانک مسکن با تجميع تسهيلات فروش اقساطي مسکن از محل حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسکن، پس‌انداز مسکن جوانان و صندوق پس‌انداز ساخت مسکن با تسهيلات مسکن بدون سپرده، حداکثر معادل سقف تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده بر روي يک واحد مسکوني، موافقت مي‌شود.

بر اين اساس به منظور مساعدت به دارندگان انواع حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسکن که تا کنون از تسهيلات استفاده نکرده‌اند، این امکان برای آنها فراهم می‌شود تا ضمن استفاده از امتياز تسهيلات حساب خود، مابه‌التفاوت تا سقف ۶۰۰ ميليون ريال از محل تسهيلات بدون سپرده دريافت کنند.

۵-  با تجميع امتياز تسهيلات براي زوجين دارنده حساب پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعايت سقف اعطاي تسهيلات متناسب با هر حساب (براساس امتياز حاصله زوجين) جهت اعطاي تسهيلات مسکن براي يک پلاک ثبتي موافقت شد.
بر اين اساس زوجين دارنده حساب هاي پس‌انداز مسکن جوانان مي‌توانند طبق امتياز حساب خود و رعايت حداکثر سقف تسهيلات متعلقه به آن حساب، مشترکاً براي خريد يک واحد مسکوني اقدام کنند.
به عنوان مثال زوج و زوجه دارای امتیاز تسهیلات انفرادی هرکدام ۴۰۰ میلیون ریال می‌توانند به صورت مشترک ۸۰۰ میلیون ریال تسهیلات خرید بر روی یک واحد مسکونی دریافت کنند.
۶- با توجه به رسالت بانک توسعه تعاون در اعطاي تسهيلات به تعاوني‌ها و همچنين در جهت ايجاد تحرک در بخش مسکن، با درخواست آن بانک جهت اعطاي تسهيلات ساخت و خريد مسکن به تعاوني‌هاي مسکن، با رعايت ساير ضوابط و مقررات بانکي، موافقت به عمل آمد. بر اين اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۴.۲.۲۹ شوراي پول و اعتبار بابت امکان اعطاي تسهيلات خريد مسکن تا سقف تسهیلات در شهر تهران معادل ۶۰۰ ميليون ريال، مراکز استان و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت معادل ۵۰۰ ميليون ريال، ساير مناطق شهري معادل ۴۰۰ ميليون ريال قابل اقدام می‌باشد. همچنین امکان اعطاي تسهيلات ساخت تا ۸۰ درصد هزينه ساخت مسکن به بانک توسعه تعاون نیز تسري مي‌يابد. به این ترتیب، بانک توسعه تعاون نیز می‌تواند نسبت به اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن به تعاونی‌های مسکن اقدام کند.
لازم به توضیح است که افزایش سقف‌ فردی تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار (بجز برای حساب‌های تعهدی بانک مسکن) با رعایت تعادل منابع و مصارف بانک‌های عامل قابل اقدام است.